+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Ny kursserie i sår og sårbehandling

I en videokurs-serie som pågår i hele 2023 vil temaet sår og sårbehandling bli tatt tak i av dyktige fagfolk på området og kursserien er gratis og åpen for alle som vil delta.

Kurset tilbys fra samarbeidspartnere i prosjektet Felles tjenestemodell for digitale sårtjenester (Sykehuset Innlandet HF, prosjekteier, Sørlandet sykehus HF, Sunnas sykehus og Vestre Viken HF), som del av kompetansesamarbeidet partnerne har etablert.

Kurset er på 15 timer og er åpent, nasjonalt, gratis og digitalt!

Kursdeltakerne kan delta i sanntid via videoløsningen Join i helsenett eller via direkte strømming i sanntid, eller man kan se opptak av alle forelesninger og noen filmer, som del av kurset. Opptak legges ut etter hver forelesning.

Kurset er godkjent av Fagforbundet og FO og søkt godkjent i NSF og DNLF. Hvis du ønsker kurset som tellende må du melde deg på.

Mer informasjon her: