+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet- og Oslo/Akershus-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

NY: Legeside på Kompetansebroen

Kompetansebroen har i samarbeid med praksiskonsulentene på Avdeling for samhandling  på Ahus nå lansert en egen side for leger på Kompetansebroen. Her vil det bli formidlet kunnskap, kompetanse og aktuelle nyhetssaker som vil være nyttig i legesamhandlingen mellom sykehus og kommune.  

Kvalitet- og pasientsikkerhet i helsetjenesten er viktig, og god samhandling er ett område som bidrar til å kunne sikre dette. Praksiskonsulentene på Ahus har  inntil nylig hatt en egen nettside (Praksisnytt) som er brukt som en arena for samhandling mellom leger hvor de har publisert praktiske nyheter for leger i primærhelsetjenestene, mens kurs og annen informasjon gjerne har vært på andre steder som gjør at det blir en del tid på å lete etter informasjon.

Klikk her for å komme til legesiden

Nyheter og ressurser for leger

For å imøtekomme denne utfordringen har samhandlingsoverlege Morten Glasø og fastlege og praksiskonsulent Lene Gjelseth Dalbak ved avdeling samhandling Ahus jobbet for å kunne samle informasjon til legene i vårt område på ett felles sted. I samarbeid med Kompetansebroen er resultatet er blitt en egen side for leger i vårt opptaksområde. Glasø forteller at han har stor tro på at den nye plattformen skal bidra til enklere og bedre samhandling legene i mellom, men også vis à vis samarbeidende profesjoner og institusjoner.

Dette vil bli en viktig samarbeidsarena mellom legene i spesialist – og primærhelsetjenesten. Og vi anbefaler alle leger til å benytte seg av siden og komme med innspill og tips til innhold. Vi håper også at så mange som mulig melder seg på nyhetsbrev for å kunne få rask beskjed når nyheter publiserer på Kompetansebroen.

Lene G. Dalbak og Morten Glasø tror legesiden på Kompetansebroen vil kunne bidra positivt i samhandlingen mellom legene.

På den nye temasiden for leger finnes det blant annet e-læringskurs, filmer, informasjon om lokale tilbud, henvisningsrutiner, samhandling og nyttige nettsteder.

Kompetansebroen ble valgt som plattform fordi den, i tillegg til «legesiden», gir ledere og arbeidsgivere god oversikt over hva Ahus og kommuner/bydeler tilbyr av annen kunnskapsformidling som kan være nyttig for de nærmeste medarbeiderne, forteller Morten Glasø.

Lansering på AHUSFORUM 30.april

Flere leger har allerede kjennskap til Kompetansebroen da ulike kurs for leger har vært publisert  på Kompetansebroen en stund. Morten Glasø tror dette kan være en av grunnene til at den nye «legesiden» fikk god mottagelse av legene på AHUSFORUM ved lansering av den nye siden tirsdag 30. april.

Presentasjonen og lanseringen ble godt tatt i mot, og deltagerne på AHUSFORUM så på dette som positivt tiltak i samhandlingen mellom legene. De tenker at dette blir et godt verktøy fremover da ikke bare nyhetsformidlingen blir forbedret, men hele løsningen blir integrert i et system hvor så mye annen kompetanseformidling til samarbeidende profesjoner ligger, sier Glasø.

Inngang til Legesiden ligger under Samhandling i toppbanneret

Klikk her for å komme til legesiden