Illustrasjon: Shutterstock, FHI og Helsedirektoratet

Ny nasjonal opplæringsressurs for smittesporere

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har i samarbeid med Kompetansebroen utviklet nasjonal digital smittesporingsopplæring og en egen kunnskapstest. Den digitale opplæringsressursen er gratis og åpent tilgjengelig for alle.

Sporing av nærkontakter til bekreftede sykdomstilfeller er en essensiell del av folkehelsearbeidet som gjennomføres av kommunene i Norge under pandemien, og er en del av TISK-strategien (testing-isolering-smittesporing-karantene). Hver gang et covid-19- tilfelle bekreftes, skal det settes i gang smittesporing, og alle nærkontakter skal få beskjed om at de kan ha vært utsatt for smitte.

Når smittesporing brukes systematisk vil dette effektivt kunne bidra til å bryte en smittekjede. Smittesporingsprosessen omfatter tre hovedområder:

  • Samtale med indekstilfellet for å kartlegge smittesituasjonen og identifisere nærkontakter
  • Informere nærkontakter om at de har vært i kontakt med en person som har testet positivt for Covid-19 og dermed kan ha vært utsatt for smitte
  • Oppfølging av nærkontakter

For å sikre et best mulig smittesporingsarbeid rundt om i landet har helsemyndighetene utviklet et gratis opplæringsprogram som nå er tilgjengelig for alle:

Kunnskapstest med kursbevis

I kurset lærer smittesporerne hvordan koronaviruset smitter, hvordan samtaler med de smittede og nærkontaktene deres gjennomføres, hvilke juridiske rammer som gjelder og hvordan informasjonen som innhentes skal systematiseres og rapporteres.

Opplæringen avsluttes med en kunnskapstest, og alle som består får et kursbevis. (Lenke til kunnskapstesten finner du i læringsressursen via knappen over)

– Håper det gode smittesporingsarbeidet fortsetter

Divisjonsdirektør Johan Torgersen i Helsedirektoratet forteller til Helseaktuelt han håper det gode smittesporingsarbeidet fortsetter med denne ressursen og at smittesporere i tillegg bør få lokal opplæring.

Vi håper den nye nasjonale opplæringen vil sikre at det gode smittesporingsarbeidet som allerede gjøres rundt om i landet fortsetter.

I tillegg til den nasjonale opplæringen bør smittesporerne også få lokal opplæring i intervjuteknikk og kommunikasjon og lære hvordan de skal bruke digitale smittesporingsverktøy.

Johan Georg Røstad Torgersen

Johan Georg Røstad Torgersen. Foto: Finn Oluf Nyquist/Helsedirektoratet.