+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Foto: Shutterstock

Nye e-læringskurs!

Kompetansebroen har et variert innhold og e-læringskatalogen med over 100 kurs er en viktig del av innholdet. Trafikkdataene forteller oss at mange brukere har glede av e-læringskursene, som alle ligger åpent tilgjengelig på nettsiden vår. Vi publiserer stadig nye kurs. Her er noen smakebiter fra de siste månedene!

Klikk på bildene under for å komme til kursene.

Ungdomspasienten

Stell av stoma

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)