+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Tegnet illustrasjon av utrykksningslkjøretøy og helse personell iført strålevern drakt foran bygninger i Oslo sentrum.Skjermdump fra kurset Håndtering av atomhendelser. Kilde: CBRNE-senteret ved OUS/ Sykehuspartner HF

Nye kurs om håndtering av atomhendelser for helsepersonell

Alvorlige atomhendelser kan ramme Norge, enten det er ulykker ved kjernekraftverk i utlandet, forlis av atomdrevne fartøy langs norskekysten, terror eller andre hendelser, og selv om slike hendelser er sjeldne er det viktig med rett kompetanse. To nye læringskurs om håndtering av atomhendelser er nå lansert.

Nasjonal behandlingstjeneste for CBRNE-medisin (CBRNE-senteret) har akuttberedskap for behandling av personskader forårsaket av særlig farlige kjemiske stoffer, giftig røyk, radioaktiv stråling og biologiske smittestoffer som kan gi opphav til bl.a. høyrisikosmittesykdom. Senteret er en enhet ved Oslo universitetssykehus.​

Sammen med Sykehuspartner har de utviklet to kurs om håndtering av atomhendelser og kursene skal dekke behov for økt kompetanse på håndtering av atomhendelser. 

Les mer om kursene på Helse-Sør-Østs egne sider (lenker til HSØ-hjemmeside)