+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Select your area

Nye opplæringsfilmer fra Ambulerende sykepleieteam

Ambulerende Sykepleieteam (AST) ved Akershus Universitetssykehus HF (Ahus) har i høst produsert åtte nye opplæringsfilmer som nå er publisert på Kompetansebroen. Filmene viser prosedyrer som ofte brukes i hjemmesykepleien og på sykehjem i kommunene.

AST har to ganger tidligere spilt inn opplæringsfilmer ved hjelp av samhandlingsmidler. Høsten 2021 fikk de på nytt tildelt samhandlingsmidler for å lage nye filmer. For filmene produsert i 2021 har teamet samarbeidet med Urologisk poliklinikk, Blodbanken og kommunene Aurskog-Høland og Lillestrøm, samt Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Viken (Akershus).

Du kan lese mer om innspillingen av filmene her. 

AST reiser ut i opptaksområdet til Ahus og bistår helsepersonell på sykehjem, i hjemmetjeneste og i omsorgsbolig. De tilbyr pasientrettet praktisk bistand og opplæring i sykepleiefaglige prosedyrer der pasienten er. Les mer om AST her.
For å styrke dette tilbudet, samt å nå ut til enda flere, har Ambulerende Sykepleieteam produsert åtte nye filmer som viser utførelse av etterspurte sykepleiefaglige prosedyrer i kommunene i Ahus sitt opptaksområde. Filmene er ment som et supplement til opplæringen teamet gir.

De nye filmene er:

Helsehjelp der pasienten bor

Ambulerende sykepleieteam håper at filmen om blodtransfusjon utenfor sykehus skal inspirere flere kommuner og bydeler til å ta i bruk denne ordningen. Ordningen legger til rette for at pasienter kan få behandling på en helseinstitusjon i sin kommune. Dette er i tråd med Nasjonal Helse- og sykehusplan, der tettere samarbeid mellom kommunen og sykehuset og det å yte helsehjelp der pasienten bor, er fremhevet spesielt.

På Aurskog sykehjem i Aurskog Høland kommune har de utført prosedyren Blodtransfusjon utenfor sykehus i flere år allerede. Sykepleier Anne Grete Kaasa er skuespiller i filmen og utfører prosedyren på sykehjemmet. Anne Grete forteller at tilbakemeldingene fra pasientene er positive. Pasientene som trenger blodtransfusjon er ofte skrøpelige i utgangspunktet og synes det er godt å slippe reiseveien til sykehuset og de synes det er tryggere når de treffer helsepersonell de kjenner.

For meg som sykepleier er det en stor fordel å kunne vedlikeholde fagkompetansen min gjennom denne prosedyren. Dette er jo også en øvelse i observasjon og å øve opp det kliniske blikket.

Anne Grethe Kaasa, sykepleier, Aurskog sykehjem, avdeling Syd

For å kunne benytte seg av ordningen må helseinstitusjonen gjennomgå en undervisning i regi av Blodbanken og AST. Undervisningen inneholder informasjon om blodprodukter, transfusjonsreaksjoner og prosedyren for gjennomføring av transfusjon utenfor sykehus. Etter at undervisningen er gjennomført er helseinstitusjonen sertifisert til å transfundere sine pasienter. Det er i tillegg utviklet en e-læring som det anbefales å gjennomføre årlig. AST er alltid tilstede ved transfusjonstart og veileder ved behov. Ved spørsmål eller ønske om å bestille undervisning, kontakt AST på [email protected] eller tlf 95781789. Du kan lese mer om transfusjoner utenfor sykehus her.

Du kan se alle opplæringsfilmene her

Har du spørsmål til filmene eller ønsker å ta kontakt med Ambulerende Sykepleieteam kan du gjøre det her: [email protected]