+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet- og Oslo/Akershus-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Foto: Sigbjørn Kristiansen

Nye opplæringsfilmer fra Ambulerende Sykepleieteam

Ambulerende Sykepleieteam ved Ahus og Kompetansebroen har sammen produsert en rekke nye opplæringsfilmer for noen av de vanligste prosedyrene i hjemmesykepleien og på sykehjem. Filmene skal fungere som et supplement til opplæringen som blir gitt av Ambulerende Sykepleieteam.

Ambulerende Sykepleieteam ved Akershus universitetssykehus (Ahus) reiser ut og bistår helsepersonell på sykehjem, i hjemmetjeneste og i omsorgsbolig i opptaksområdet til Ahus. De tilbyr pasientrettet praktisk bistand og opplæring i sykepleiefaglige prosedyrer der pasienten er. Det gis teoretisk gjennomgang i tillegg til praktisk gjennomføring av ønsket sykepleiefaglig prosedyre.

For å styrke dette tilbudet, samt nå ut til flere ansatte, har Ambulerende Sykepleieteam i samarbeid med Kompetansebroen utarbeidet fire filmer som viser utførelse av de mest etterspurte sykepleiefaglige fremgangsmåtene i Ahus sitt opptaksområde.  Filmene er laget for å styrke tjenestene og er ment som et supplement til opplæringen teamet gir, forteller Silje Johnsen og Hanne Huse Brubakken i Ambulerende Sykepleieteam.

Hanne C. Huse Brubakken fra Ambulerende Sykepleieteam demonstrerer innleggelse av VAP-nål.

Vi laget filmene fordi vi ønsker å styrke tjenestene Ambulerende Sykepleieteam allerede tilbyr og for å nå ut til flere i primærhelsetjenesten. Vi ser at mange har behov for opplæring og oppfriskning i forskjellige prosedyrer med jevne mellomrom. Ved å ha disse filmene liggende lett tilgjengelig for alle, håper vi å kunne bidra til kompetanseheving og å skape trygghet hos helsepersonellet. Filmene gir god oversikt over prosedyrene.

Filmene er ment som et supplement til opplæringen teamet gir og tar utgangspunkt i fremgangsmåtene som brukes. Tanken er at helsepersonell i primærhelsetjenesten kan bruke disse som et nyttig verktøy i en hektisk arbeidshverdag. Det kan også være aktuelt å bruke det til interne fagdager og lignende.

 

Filmene omhandler steril oppdekking, PICC-line, VAP-nål og gastrostomisonde. Se vidoen om VAP under:

 

Klikk her for å se alle filmene

Ofte stilte spørsmål

Som et supplement til filmene er det også laget et avsnitt med «Ofte stilte spørsmål» der mange av de vanligste spørsmålene som Ambulerende Sykepleieteam får er listet opp. Blant disse er eksempelvis spørsmål om hvor ofte slikt utstyr skal stelles/skiftes og en del begrepsavklaringer samt spørsmål rundt rutiner.

Vi tenker at når vi får de samme spørsmålene gjentatte ganger, er det helt klart at det er flere som lurer på det samme. Tanken er at svarene på disse spørsmålene skal være lett tilgjengelige, også utenfor teamets arbeidstid, forteller Silje og Hanne fra Ambulerende Sykepleieteam.

Videre arbeid

Å lage slike videoer har vært en ny og morsom utfordring for teamet som forteller at de gjerne vil lage fler dersom interessen er stor.

Det var et tidkrevende arbeid, men det oppleves som veldig motiverende å se det endelige resultatet. Vi er er spente på responsen filmene vil få. Dette vil være avgjørende for om det vil lages flere slike filmer.

Prosedyrer vi ser for oss at kan være aktuelle å lage filmer på er bytte av suprapubisk kateter, stell av CVK og nedleggelse av nasogastrisk sonde.

 

Har du spørsmål til filmene eller ønsker å ta kotakt med Ambulerende Sykepleieteam kan du gjøre det her: Fellesmail.ambulerendesykepleieteam@ahus.no