+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Oslo/Akershus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Ambulerende sykepleieteam ved Ahus. Foto: Jannik Fagerhøi / Godt Sagt AS

Nye prosedyrefilmer fra Ambulerende sykepleieteam

I høst har Kompetansebroen sammen med Ambulerende sykepleieteam produsert en ny runde med prosedyrefilmer om blant annet nasogastrisk sonde, seponering av VAP og suprapubisk kateter til bruk i kommunene.  – Dette vil komme pasientene til gode i form av lik praktisering av prosedyrer og kvalitetssikring av gjennomføring.

I 2018 lagde Kompetansebroen sammen med Ambulerende sykepleieteam på Ahus film av de mest brukte prosedyrene i kommunene. Filmene er ment som et supplement til opplæringen som gis av Ambulerende sykepleieteam og har blitt svært populære.

Ambulerende sykepleieteam (AST) er veldig glade for å kunne tilby flere opplæringsfilmer. Disse filmene er mye brukt og er et supplement til den opplæringen Ambulerende sykepleieteam tilbyr og er ment som et kompetansehevende tiltak.

Målet er at filmene skal bli et nyttig oppslagsverktøy for ansatte i kommuner, bydeler og ved sykehuset og det er viktig at vi finner gode digitale løsninger for fagutvikling, forteller Hanne C. Huse Brubakken og Renate Magnussen i AST.

Skjermdump fra filmen “Suprepubisk kateter”. Foto: Jannik Fagerhøi / Godt Sagt AS

De nye filmene tar for seg følgende prosedyrer:

  • Drenasje via PleurX
  • Nedleggelse av nasogastrisk sonde
  • Innleggelse av subkutan kanyle
  • Seponering av VAP-nål
  • Bytte av suprapubisk kateter

De legger seg i samlingen av prosedyrefilmer fra Ambulerende sykepleieteam som også omfatter:

  • Steril oppdekning
  • Innleggelse av VAP-nål
  • Stell av Picc-line
  • Bytte av gastrostomisonde

 

– Vil kanskje se en spesiell nytte av disse i tiden vi er inne i nå

Opplæringsfilmene er produsert ved hjelp av samhandlingsmidler, og er planlagt og produsert i et samarbeid mellom Ahus og kommunene. Kommunene Kongsvinger, Sør-Odal og Lillestrøm deltok i søknaden til filmene i tillegg til Ahus og Kompetansebroen.

Filmene vil være et tilgjengelig oppslagsverk og dermed et viktig verktøy når prosedyrer skal gjennomføres – kanskje spesielt i tiden vi nå er inne i, forteller prosjektansvarlig fra Avdeling samhandling og helsefremmende ved Ahus, Linda Nysted Sivesind.

Vi vil kanskje se en spesiell nytte av disse i tiden vi er inne i nå, hvor fysisk tilstedeværelse begrenses, og vi er nødt til å tenke mer og mer digitalt knyttet til opplæring. Filmene vil også være et viktig supplement til den «bedside»-opplæringen Ambulerende sykepleieteam vanligvis gir.

Jeg vil i tillegg berømme Ambulerende sykepleieteam for den innsatsen de har lagt ned i manusskriving og forberedelser til filming. Nå håper vi filmene blir godt mottatt, og at så mange som mulig deler disse og gjør de kjent i sine virksomheter, forteller Sivesind.

Innspilling av opplæringsfilmene. Fra venstre Jannik Fagerhøi og Kristoffer Søvik fra Godt Sagt AS, prosjektansvarlig Linda Nysted Sivesind, ambulerende sykepleiere Renate Magnussen og Hanne C. Huse Brubakken og produsent for Kompetansebroen Sigbjørn Kristiansen. Foto Andrea Kovanen Sæten / Ahus