+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet- og Oslo/Akershus-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Foto: Benjamin A. Ward / OsloMet

Nye stipendiatstillinger: Samspill mellom praksis og forskning

Fakultet for helsevitenskap ved OsloMet har nå utlyst syv stipendiatstillinger med stikkordene samspill og brobygging mellom praksis og forskning i helsesektoren. Ahus og flere kommuner i Akershus er samarbeidspartnerne.

I disse brobyggerstillingene ønsker OsloMet å knytte forskning og praksis tett sammen. I praksisdelen vil stipendiatene ha fokus på utvikling av praksis som en god læringsarena, for eksempel ved å støtte kunnskapsbasert praksis, bistå i veiledning av praksisveiledere og ansatte i fagutviklingsstillinger, samt være et bindeledd mellom praksisstedet og universitetet.

Ønsker å fremme praksisnær forskning

Prodekan for FoU ved OsloMet Sølvi Helseth forteller at OsloMet med disse stipendiatstillingene ønsker å fremme en mer praksisnær forskning.

Prodekan FoU ved OsloMet, Sølvi Helseth. Foto: OsloMet

Vi ønsker tydeligere brukermedvirkning og en mer praksisnær forskning. Det er ikke nødvendigvis forskere som skal styre problemstillingene og hvordan forskningen skal se ut, men et tett samarbeid med praksis.

Blant annet er det blitt lyst ut to stillinger knyttet til kirurgiske poster på Ahus og en stilling knyttet til Utviklingssenter for skyehjem og hjemmetjenester i Akershus, forteller Helseth.

De kliniske stipendiatstillingene er brobyggerstillinger der 60 % av stillingen kobles til arbeid med et ph.d.-prosjekt og 40 % kobles til utvikling av gode læringsarenaer for universitetets studenter i praksisfeltet.

Stipendiatene vil være ansatt på Fakultet for Helsevitenskap, men vil ha delt arbeidsted mellom universitetet (60% forskning) og samarbeidspartnere (Oslo universitetsykehus, Ahus og Oslo kommune) med ha fokus på å utvikle praksis som god læringsarena, bistå i undervisning og veiledning av praksisveiledere og ansatte i fagutviklingsstillinger.

«Målet er å få frem problemstillinger og ubesvarte forskningsspørsmål som helsepersonell, pasienter og pårørende synes er viktig å forske på, som er relavante for dem, såkalt behovsidentifisert forskning», forteller dekan ved OsloMet Gro Jamtvedt til nyhetsavisen for høyere utdanning og forskning Khrono.

For å se stillingsutlysninger fra OsloMet: Klikk her