+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Oslo/Akershus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Illustrasjon: Shutterstock/ Kompetansebroen

Egen koronaside for Ahus-området på Kompetansebroen

Ahus og kommunene i opptaksområdet har opprettet egne informasjonssider for korona til befolkningen på sine respektive hjemmesider. Nå er det lansert en egen side på Kompetansebroen som samler koronarelatert informasjon mellom sykehuset og kommunene på ett sted. 

Siden retter seg i hovedsak mot helsepersonell og tilbyr informasjon om diagnostikk og behandling, koronarelatert samhandlingsinformasjon og ukentlig statistikk for koronarelaterte innleggelser i sykehuset. I tillegg utvalgte digitale opplæringsressurser innen smittevern, smittesporing, vaksinering og behandling.

God samhandling er vesentlig i krisesituasjoner

Samhandlingsavdelingen ved Ahus tok initiativ til utviklingen, og samhandlingsoverlege Morten Glasø er opptatt av å nå ut med oppdatert koronainformasjon på enklest mulig måte.

«God samhandling er vesentlig i krisesituasjoner. Digitalisering og Helsefellesskap er våre verktøy fremover. Kompetansebroen tar mål av seg til å være vår felles plattform. Nytt i mars 2021 er at all informasjon om korona er samlet på en felles side under en knapp på startsiden, slik at folk slipper å lete rundt. Samtidig er det opprettet egen nyhetsløsning på legesiden for nyheter fra avdeling diagnostikk og teknologi ved Ahus. Er du abonnent får du varsel direkte i mailboksen.»

Praksiskonsulent Lene G. Dalbak og samhandlingoverlege Morten Glasø kommuniserer med fastleger og kommuneoverleger gjennom legesiden på Kompetansebroen. Arkivfoto: Akershus universitetssykehus HF

Glasø forteller at praksiskonsulentene mottar mange henvendelser fra leger i primærhelsetjenesten, med spørsmål om blant annet beslutningsstøtte for vurdering og behandling av covid-19 pasienter.

«Utviklingen rundt covid-19-epidemien er uviss. Ventelig vil flere pasienter få klinisk sykdom. Kanskje vil mange behøve sykehusinnleggelse. Klinikere i primærhelsetjenesten er ekspertene i front som skal sørge for at rett pasient får rett behandling til rett tid, og det er viktig at de får den veiledningen de trenger fra spesialistene på sykehuset. På legesiden har vi en artikkel om beslutningsstøtte for vurdering og behandling av covid-19-pasienter som holdes løpende oppdatert, og denne ligger selvsagt også på koronasiden», – sier Morten.

Kun for Ahus området

Den nye koronasiden er tilpasset for Ahus-området, og den røde koronaknappen er derfor kun synlig på Oslo/Akershus sin forside. Siden kan imidlertid sees som en pilot for de øvrige helseforetaksområdene som er med i samarbeidet, og et eksempel på hvordan det enkelte helsefellesskap kan bruke Kompetansebroen som samhandlingsverktøy.

Klikk på knappen for å gå til koronasiden