+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet- og Oslo/Akershus-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Foto: Skjermdump hentet fra Helsedirektoratets introduksjonsvideo.

Nytt digitalt kurs om koordinatorrollen og individuell plan

Som en del av opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering knyttet til å styrke arbeidet med bedre koordinerte tjenester lanserer Helsedirektoratet nå et nytt e-læringsprogram om koordinatorrollen og individuell plan.

Personer med behov for langvarige og koordinerte tjenester skal tilbys individuell plan og/eller koordinator.

Likevel viser undersøkelser og tilbakemeldinger til Helsedirektoratet at det er store forskjeller når det gjelder i hvilken grad tjenestemottakere får dette tilbudet, forteller Kristin Mehre, avdelingsdirektør avd. Velferdsteknologi og rehabilitering i Helsedirektoratet, og legger til at hun håper e-læringen kan gi tilstrekkelig kunnskap om koordinatorrollen og individuell plan.

Koordinatorer etterspør bedre opplæring og veiledning, og tjenestene, særlig i kommunene, erfarer at det er utfordrende å rekruttere nok koordinatorer. Andre tilbakemeldinger viser også at kunnskap og forståelse av den lovpålagte koordinatorrollen ofte er mangelfull hos både ledere og personell i tjenestene, og at den ofte blandes sammen med andre funksjoner og benevnelser.

Derfor håper vi at dette e-læringskurset kan være oppklarende og bidra til at flere får tilstrekkelig kunnskap om koordinatorrollen og individuell plan.

Kurset er et tiltak i Opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering knyttet til å styrke arbeidet med bedre koordinerte tjenester. I tillegg til e-læringskurset er det også laget en informasjonsfilm og en brukerbrosjyre.

Klikk her for å se e-læringskurset

Her kan du laste ned eller bestille brosjyren

– Håper kurset kan bidra til refleksjoner og gode diskusjoner

E-læringskurset er åpent for alle og etter at man har gjennomført kurset har man fått innføring i lover og regler som ligger til grunn for koordinering og helhetlig oppfølging, i tillegg til en praktisk tilnærming til individuell plan og koordinatorrollen.  Kurset kan brukes både individuelt og i grupper, forteller Mehre.

Vi håper det bidrar til refleksjoner og gode diskusjoner og at det kan være et nyttig verktøy for kommuner og helseforetak i opplæringssituasjoner. Ønsket at kurset kan være et nyttig bidrag i opplæringen om temaet slik at personell opplever mer trygghet i rollen som koordinator. I tillegg tror vi dette kurset kan gi ledere kunnskap slik at det blir lagt godt til rette for ansatte å utøve koordinatorrollen.

Målgruppen for kurset er hovedsakelig potensielle koordinatorer, ledere i kommune eller helseforetak, og ansatte i koordinerende enhet. I tillegg kan tjenestemottakere og pårørende ha nytte av kurset.