+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Foto: Skjermdump

Nytt elektronisk meldeskjema for uønsket avvik

Kompetansebroen har i samarbeid med Ahus nettopp ferdigstilt et nytt elektronisk skjema som skal brukes til å standardisere og forenkle innmelding og behandling av avvikssaker mellom sykehus og kommuner.

Ahus og kommunene/bydelene i opptaksområdet er enige om at uønskede pasientrelaterte hendelser/avvik skal meldes til henholdsvis Ahus og kommune/bydel. Avvik skal meldes når det oppstår hendelser som ikke er i tråd med gjeldende samarbeidsavtaler mellom Ahus og kommuner/bydeler og som har ført til, eller kunne ført til skade for pasienten.

Skjemaet er utarbeidet i samarbeid med avdeling samhandling og helsefremmende ved Ahus. Avdeling kvalitet og pasientsikkerhet har vært med i kvalitetssikringen.

Skjemaet med instruksjoner om hvordan det brukes kan du finne her:
https://www.kompetansebroen.no/samhandling/kvalitetsforbedring-og-avvik/?o=oa.

Hensikten er at samhandlingsavvik behandles på en enhetlig og systematisk måte som bidrar til at uønskede hendelser ikke gjentar seg.

Bente Heggedal Gerner. Foto: Ahus

Fra før har kommunene og bydelene i opptaksområdet interne retningslinjer for registrering av avvik. Leder for avdeling samhandling og helsefremmende ved Ahus, Bente Heggedal Gerner, forteller at det nye systemet vil kunne føre til mer standarisert kategorisering av avvik og økt pasientsikkerhet.

Vår nye elektroniske løsning vil kunne bidra til økt pasientsikkerhet,  økt kvalitet i tjenestene og  mer standardisert kategorisering av samhandlingsavvik, forteller Gerner.

Skjemaet ivaretar personvernet ved at ingen data lagres eller sendes elektronisk.

NB: Ahus-ansatte skal melde  via skjema i P360