+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet- og Oslo/Akershus-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Featured Video Play Icon

Nytt innhold i «Digitalt læringsløp – lindrende behandling»

Det digitale læringsløpet i grunnleggende lindrende behandling har gjennomgått en større revidering og er anbefalt i Helsedirektoratets opplæringsressurs knyttet til covid-19.

Kompetansebroen og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Viken (Akershus) (USHT) lanserte i 2019 et digitalt læringsløp med grunnleggende kompetanse i lindrende behandling. Læringsløpet er bygget opp av syv forskjellige temaer innenfor lindrende behandling med en rekke moduler knyttet opp mot hvert tema. Det syvende tema, som har blitt lagt til i denne revideringen, omhandler Covid-19 spesifikt.

I tillegg til grunnmuren med faglige råd, styrende dokumenter og fokus på kunnskapsbasert praksis suppleres kompetansepakken med ulike typer medieinnhold som bilde, video, animasjoner, lydklipp og grafikk. Se læringsløpet under:

Digitalt læringsløp – Grunnleggende kompetanse i lindrende behandling

Læringsløpet er direkte resultat av et samhandlingsprosjekt mellom USHT i Viken (Akershus) og Kompetansebroen. Fag- og innovasjonsrådgiver i USHT, Hege Berntzen forteller at læringsløpet revideres årlig for å sikre at kunnskapen til enhver tid er oppdatert.

Hege Berntzen,
Fag- og innovasjonsrådgiver USHT Viken (Akershus)

Læringsløpet revideres årlig for å sikre at kunnskapen til enhver tid er oppdatert. Med bakgrunn i både revidert handlingsprogram i palliasjon og covid-19-krise med økt behov for kompetanse i lindrende behandling, er det gjort en større revidering denne gangen. Her vil du finne et eget kapittel om lindrende behandling når pasienten har covid-19 sammen med Ahus sin anbefaling om symptomlindring, nyutgitt film, samt podkast om dette. Det er også generelt mye nytt stoff i de fleste av de opprinnelige kapitlene, blant annet om kommunikasjon i et flerkulturelt perspektiv.

Etter planen skal læringsløpet evalueres første halvår 2020 både med tanke på læringsressursene som er benyttet, hvordan det fungerer i praktisk bruk for ressurssykepleiere, samt hvordan den tekniske løsningen fungerer.  Det vil bli gjort endringer med bakgrunn i evalueringen i etterkant, forteller Berntzen.

Anbefalt i Helsedirektoratets opplæringsressurs

Læringsløpet er anbefalt i Helsedirektoratets opplæringsressurs knyttet til covid-19. Det er også anbefalt for nye ressurssykepleiere i kompetansenettverket i palliasjon i Ahus sitt opptaksområde for de som ikke har videreutdanning.

Læringsløpet ligger åpent på nettet, og målgruppen er tverrfaglig personell med behov for grunnleggende kompetanse i lindrende behandling. Læringsløpet kan gjennomgås i sin helhet, eller man kan sette enkelttemaer, kapitler og ressurser sammen etter ansattes kompetansebehov og relevans for praksis.

Det kan også være et oppslagsverk, eller et verktøy for deg som er ressurspersoner i lindrende behandling for å finne stoff til både kurs eller korte faglunsjer. Alle kapitler består av case, innledning, læringsmål og utdrag fra handlingsprogrammet, og fagstoff i form av filmer, podkast, artikler, utdrag fra bøker, e-læring, samt mange refleksjonsspørsmål.