+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet- og Oslo/Akershus-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Foto: Shutterstock

Nytt kartleggingsverktøy: ROPscreen

Nasjonal kompetansetjeneste ROP har nå lansert screeningsverktøyet ROPscreen som kartlegger om mennesker med rusmiddelproblemer også samtidig kan ha en psykisk lidelse. Det kan være nyttig for ansatte både kommune (gjelder også fastleger og NAV) og spesialisthelsetjeneste.

Psykiske lidelser forekommer ofte hos mennesker med rusmiddelproblemer. Samtidig er det vanlig at dette ikke avdekkes. Det er mange årsaker til dette, blant annet at bruk av rusmidler ofte kamuflerer psykiske plager eller at plagene forstås som en konsekvens av rusbruken.

Foto: Skjermdump ROPscreen

Derfor er det viktig at alle som kommer i kontakt med tjenesteapparatet undersøkes for dette, selv om de selv ikke har en formening om at de har psykiske plager.

Målet er å gjøre det enkelt og gjennomførbart å oppfylle kravet i anbefaling 17 i ROP-retningslinjen, som sier: «Når en person som er i kontakt med hjelpeapparatet har rusmiddelproblemer, må psykisk helse kartlegges». Dette gjelder alle deler av hjelpeapparatet i kommunene (inkludert fastlegen og NAV) og spesialisthelsetjenesten.

ROPscreen kan øke den faglige kvaliteten på kartleggingsarbeidet i kommunene med tanke på å innhente klinisk nyttig informasjon i forbindelse med kalibrering av tjenester. Informasjonen fra intervjuet kan være av betydning for hvordan man forstår og følger opp den enkelte videre. Intervjuet kan også være et viktig vedlegg i henvisninger til spesialisthelsetjenesten.

Ta i bruk verktøyet ved å klikke her: ROPscreen (åpner webapplikasjon).

Kilde: Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse