+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Oslo/Akershus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Illustrasjonsbilde. Foto: Benjamin A. Ward / OsloMet

Nytt masterstudie i ernæring for helsepersonell

For å imøtekomme behovet etter mer ernæringskompetanse blant autorisert helsepersonell i primær- og sekundærhelsetjeneste tilbyr OsloMet fra høsten 2021 en digital studieretning om grunnleggende ernæring.

OsloMet gjennomførte en undersøkelse i 2019 blant 197 uteksaminerte fra OsloMet med helsepersonellbakgrunn (sykepleiere, fysioterapeuter, vernepleiere og ergoterapeuter) hvor de  ble spurt om hvilken kompetanse de syntes manglet i deres utdanning. Resultatene var entydige forteller Lisa Garnweidner-Holme som er førsteamanuensis, spesialiseringsansvarlig for ernæringskompetanse for helsepersonell.

Lisa Garnweidner-Holme, førsteamanuensis, spesialiseringsansvarlig for ernæringskompetanse for helsepersonell. Foto: OsloMet

Helsepersonell trenger og ønsker mer kompetanse innen ernæring. Dette samsvarer med funnene i rapporten «Sykdomsrelatert underernæring – utfordringer, muligheter og anbefalinger» av Nasjonalt råd for ernæring fra 2017. Der kan vi lese «Sykepleiere og leger oppgir at de mangler kunnskap om å identifisere og behandle sykdomsrelatert underernæring. Sykepleierne er usikre på hvordan ernæringsstatus skal vurderes og hvordan de skal beregne pasientenes behov og næringsinntak.»

– Studiet skal være digitalt

For å imøtekomme behovet etter mer ernæringskompetanse blant autorisert helsepersonell i primær- og sekundærhelsetjeneste tilbyr OsloMet fra høsten 2021 en digital studieretning om grunnleggende ernæring og om kostbehandlingen av sentrale ernæringsrelaterte sykdommer og utfordringer. Sentralt står også samhandling og rolleforståelse i ernæringsarbeidet.

Studiet skal være digitalt slik at helsepersonell over hele landet kan delta – dette medfører også at vi kommer til å utarbeide mange case-oppgaver for å f.eks utrede og gi individtilpassede råd for diabetes. Aktuelle studenter må ha autorisasjon som helsepersonell på bachelornivå (som for eksempel sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter el.), forteller Garnweidner-Holme.

For å gi mer informasjon om studiet holder OsloMet webinar fredag 9. april kl. 13.00-14.00: 

Webinar om to masterspesialiseringer i ernæring: Samfunnsernæring og Ernæring for helsepersonell – OsloMet 

Søknadsfristen for opptak er 15. april 2021.

Her kan du søke