+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet- og Oslo/Akershus-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Foto: Shutterstock

Nytt nettverk for erfaringsdeling om implementering av velferdsteknologi

Det er behov for økt kompetanse og fokus rundt velferdsteknologi. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Akershus inviterer derfor alle kommuner i Akershus med i et nettverk for erfaringsdeling om implementering av velferdsteknologi.

Våren 2019 gjennomførte USHT en kartlegging over velferdsteknologi og utfordringer i alle kommunene i fylket. Kartleggingen avdekket behov for:

  • Økt kompetanse i implementeringsmetodikk og endringsledelse
  • Fokus på det å være leder i endringsprosesser
  • Å lære av andre som har gjort dette tidligere/erfaringsnettverk
  • Opplærings- og kompetansehevende tiltak i forbedringsarbeid

Prosjektkoordinator for spredningsprosjektet i velferdsteknologi på Nedre Romerrike, Torunn Leren. Foto: privat

Fylkesmannen ønsket at man skulle involvere alle i fylket. Derfor fikk vi i oppdrag å undersøke med kommunene hva det er som er vanskelig med velferdsteknologi. Punktene beskrevet over er resultatet av denne kartleggingen forteller prosjektkoordinator for spredningsprosjektet i velferdsteknologi på Nedre Romerike, Torunn Leren.

Som et resultat av denne kartleggingen inviterer USHT nå alle kommuner i Akershus til et nettverk med erfaringsdeling om implementeringen av velferdsteknologi.

Dette nettverket skal handle om å implementere teknologi, hjelpe hverandre videre i prosessen, dele erfaringer og rådgi hverandre. Hvis man står fast med noe, kan nettverket være støttende, forteller Leren videre.

Les og se videoreportasje: Kompetansebroen får Velferdsteknologi som eget tema

Det opprettes en arbeidsgruppe som får ansvar for innhold i samlingene og det vil legges til rette for at deltakerne får dele erfaringer om implementering av velferdsteknologi. I tillegg vil deltakerne få økt kompetanse i prosjekt- og implementeringsarbeid.

Teknologien løser ikke problemene alene

Hver kommune kan stille med 1-3 deltakere og de som deltar i nettverket må ha anledning til og ansvar for å spre kunnskapen og erfaringen fra nettverket i egen kommune.

Torunn Leren ønsker et fokus på mestring og selvstendighet og poengeterer at teknologien alene ikke løser problemene.

Jeg har etterlyst det med fokus på mestring og ferdigheter tidligere; å gjøre innbyggerene mer selvstendige. Teknologien løser ikke problemene. Hvis vi skal få det til må man få med ansatte og innbyggere til å tenke annerledes.

Vi kan ikke bare snakke om at vi skal implementere teknologien. Det er også en endring av måten vi jobber på. Det er et viktig tema vi skal fremskaffe i dette nettverket, forteller Leren

Det er et ønske om også å se nærmere på metode i nettverket og Leren utelukker ikke at nettverket kan stå på egne bein i fremtiden.

Vi har sett på muligheten for å ha foredrag med noen som kan metode. Ofte hører vi om kommuner som har fått det til, men det er ikke alltid alle forstår  metoden som er brukt. Med støtte fra fylkesmannen er det USHT som koordinerer nå, men hvis dette blir et bra nettverk, kan det kanskje stå på egne bein fremtiden, avslutter Leren.

Vil du eller noen på din arbeidsplass delta?

Send en e-post til: [email protected] Skriv EIVFT (erfaringsnettverk i implementering av velferdsteknologi) i emnefeltet.
Påmeldingen må inneholde en kort beskrivelse av deltakeren: navn, stilling, utdanningsbakgrunn, rolle i kommunens arbeid med velferdsteknologi og mulighet til spredning av informasjon. Spesifiser om du melder deg til nettverk, eller som deltaker i arbeidsgruppe for å planlegge samlingene.

Påmeldingsfrist er 1. oktober 2019

For ytterliggere informasjon ring eller send e-post til prosjektleder Torunn Leren: 934 17 396 / [email protected]