+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet- og Oslo/Akershus-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Foto: Skjermdump

Nytt på Kompetansebroen våren 2020

En periode preget av epidemi i Norge har forsterket behovet for digitale løsninger, og rett kompetanse til rett tid har sjeldent vært viktigere enn akkurat denne våren. Kompetansebroen har hatt stor pågang og samtidig publisert mye nytt innhold sammen med gode partnere. Nye e-læringskurs, tema og refleksjonsprogram er noe av det som er nytt dette halvåret.

Foto: Sigbjørn Kristiansen

De siste månedene har vist oss at kompetansedeling og digitale ressurser er viktig som aldri før. Bruken av Kompetansebroen har de siste månedene hatt en enorm vekst, periodevis nærmere 300%, og så langt i år har vi hatt over 1,2 millioner sidevisninger. Vi håper Kompetansebroen har vært et nyttig bidrag for opplæring i viktige kompetanser for koronaepidemien og trafikken bekrefter at behovet for kompetanse i et digitalt format er til stede, forteller daglig leder Kjersti Sirevåg.

Foto: Skjermdump Google Analytics

Under kan du lese om og klikke deg videre til noe av innholdet vi har publisert så langt i år.

Nye temaer lansert

To nye temaer er lansert; geriatri og smittevern. Geriatri har vært etterspurt av brukerne våre i flere anledninger og var en planlagt utvikling. Temaet Smittevern ble raskt etablert som følge av det plutselige behovet for opplæring fra 12.mars.

Klikk under for å åpne.

E-læring

Så langt i 2020 har vi publisert over 40 nye e-læringskurs. Du kan se noen eksempler under eller hele kurskatalogen vår her.

Refleksjonsprogram - mestring og rehabilitering

Refleksjonsprogrammet som er bygget opp av flere forskjellige filmer, animasjonsfilmer, illustrasjoner og navigeringsmuligheter utgjør en grunnleggende kompetansepakke for alle ansatte som skal jobbe med habilitering, rehabilitering eller mestringsfremmende praksis i kommunehelsetjenesten. Det tar for seg mange sentrale spørsmål knyttet til habilitering, rehabilitering og mestring. F.eks:

  • Hvordan kan vi fremme lysten til å delta aktivt i og ta ansvar for eget liv?
  • Hvordan kan vi som helsearbeidere bistå brukerne med å sette meningsfulle mål?
  • Hvordan kan brukeren ta i bruk egne ressurser i de daglige gjøremålene?
  • Hva er meningsfulle hverdagsaktiviteter for den enkelte?
  • Hva er viktig for deg?

Klikk på bildet for å åpne refleksjonsprogrammet

Covid-19 og lindrende behandling

Det digitale læringsløpet i grunnleggende lindrende behandling har gjennomgått en større revidering våren 2020, med blant annet et nytt Covid-19 kapittel, og er anbefalt i Helsedirektoratets opplæringsressurs knyttet til Covid-19. 

Kompetansebroen har også publisert både en film og en podkastepisode om palliasjon til Covid-19 pasienter. Denne filmen er en dramatisering av hendelser som veldig ofte utspiller seg i forbindelse med Covid-19 og er produsert av Palliativt senter og Avdeling for kompetanse og utdanning ved Akershus universitetssykehus.

Klinisk observasjonskompetanse

Kompetansebroen har i samarbeid med Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) KlinObsKommune utviklet læringsressursen Klinisk observasjonskompetanse – Grunnleggende ferdigheter. Læringsressursen er bygd opp etter ABCDE-metodikken og består av filmer og tekst som vil kunne gi ansatte i helse- og omsorgstjenesten en innføring og grunnforståelse av de grunnleggende ferdighetene man bør inneha innen klinisk observasjonskompetanse.

Klikk på bildet under for å åpne ressursen.

Podkast

Kompetansebroens podkast Helhjerta er i sin tredje sesong og det er blitt en populær podkast med over 50 000 avspillinger hittil. Vi vil fortsette å publisere nye episoder annenhver uke gjennom sommeren og håper det kan være et fint og hyggelig innslag selv i ferietid. Se podkastsiden her.

Videre utvikling

Foto: Illustrasjon Legemiddelhåndtering

Fremover er vi er innspurten med utvikling av legemiddelhåndteringskurs for helsefagarbeidere. Kurset vil blant annet bestå av e-bok, lydbok og digital eksamen, og vi er forventningsfulle til hvordan dette vil bli mottatt og benyttet av våre samarbeidspartnere. I tillegg utarbeider vi et nytt tema innen området utviklingsforstyrrelser/ psykisk utviklingshemming i samarbeid med sentrale og lokale fagmiljø.

Det er nå omtrent ett år siden Kompetansebroen ble lansert med egne lokale løsninger og redaksjoner i Vestfold og Innlandet. Det har vært tett samarbeid med sentral redaksjon og fordelen med å være flere er tydelig for alle i samarbeidet. Det blir mer innhold, mer deling, bedre tekniske løsninger og flere utviklingsmuligheter.

 

Med dette ønsker Kompetansebroen alle en flott sommer!