+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet- og Oslo/Akershus-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Foto: Skjermdump Kompetansebroen

Nytt tema på Kompetansebroen – Geriatri

Geriatri er et stort og komplekst tema og helsepersonell kan oppleve manglende kompetanse på denne pasientgruppen.  Kompetansebroen lanserer nå Geriatri som et nytt tema med mye variert og kvalitetssikret innhold.

Geriatriske pasienter har gjerne et komplekst sykdomsbilde med mange diagnoser og mange legemidler, som kan skape utfordringer i hvordan man skal behandle disse pasientene. Det krever høy kompetanse og en god evne til å se hele pasienten.

Innhold knyttet til geriatri har vært etterspurt i alle tre områdene og utvikling av temaet har også vært et samarbeid mellom de lokale redaksjonene. Vi er glade for at vi nå kan tilby læringsressurser innen geriatri i temaseksjonen, forteller daglig leder for Kompetansebroen, Kjersti Sirevåg.

Geriatri – temaet er ikke utfyllende, men vi jobber kontinuerlig med fagnettverk om innhold som bør ligge under temaet. Kompetansebroen ønsker også innspill fra våre brukere om innhold som dere mener bør være i temaseksjonen, kontakt@kompetansebroen.no.

Her er noe av innholdet i det nye temaet:

Marte Sofie Wang-Hansen, geriater, SiV og Birte Dilling, avansert geriatrisk sykepleier, Tønsberg kommune og USN har skrevet en lettfattelig artikkel som gir oss et raskt innblikk i «Hvem er den geriatriske pasient?».

Wang-Hansen har også skrevet en artikkel som gir oss en innføring i «Eldre og legemidler».

E-læring:

Geriatritemaet innholder blant annet et e-læringskurs om delir og kognitiv svikt utviklet av Akershus universitetssykehus.

Dette e-læringskurset er utarbeidet som del av prosjektet Demensvennlig sykehus ved Akershus universitetssykehus, sponset av Nasjonalforeningen for folkehelsen. Kurset er rettet mot leger og pleiepersonell med ansvar for eldre pasienter og omfatter identifisering, forebygging og behandling ved delirium.

Målsettingen med kurset er økt kunnskap om delirium og kognitiv svikt.

Podkast

Flere av episodene i Kompetansebroens podkast «Helhjerta» tar for seg geriatriske temaer. Under er et par eksempler: