+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, og Oslo/Akershus-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Foto: Alissa Eckert, MS; Dan Higgins, MAMS

Nytt tema Smittevern og kompetansehevende tiltak for koronaepidemien

Sykehus og kommuner ruster seg for å håndtere koronaepidemien. Helsepersonell må være klare til å observere og behandle koronasyke pasienter og samtidig beskytte både seg selv og andre mot smitteoverføring. Kompetansebroen samler relevante læringsressurser lett tilgjengelig i et nytt tema Smittevern.

I det nye temaet Smittevern presenteres eksisterende e-læringskurs, filmer og informasjon om generelle smittevernrutiner som korrekt håndvask, smitteisolering, rengjøring med mer. For oppdatert informasjon om korona henvises det til Folkehelseinstituttet og samt informasjon fra eget helseforetak eller den kommunen en arbeider i.

Klikk på boksene under for å komme direkte til temaene.

God observasjonskompetanse er kritisk viktig

I tillegg til tiltak for forebygging av smittespredning, er det viktig at helsepersonell har oppdaterte kunnskaper og ferdigheter på systematisk observasjon av pasienter og tidlig kunne oppdage en forverret tilstand. I temaet Observasjonskompetanse finner du læringsressurser knyttet til korrekt måling av vitale parametere og introduksjon til etablert metodikk som ABCDE, NEWS2-skåring og ISBAR kommunikasjon.

Elisabeth Einarson er intensivsykepleier og fasilitator ved SimAhus ved Akershus universitetssykehus HF og arbeider daglig med å drille leger, sykepleiere og annet helsepersonell i metodikken gjennom simulering og undervisning.

Det er viktig å forberede seg og tenke igjennom hva du kan møte i denne epidemien. Det er avgjørende at du undersøker pasienten etter ABCDE-prinsippene og vet hvordan du skal skåre pasientens verdier (NEWS2) for å vurdere pasientens tilstand og oppdage forverring på et tidlig tidspunkt. Ved en koronainfeksjon er respirasjonsproblematikk fremtredende og det er for eksempel viktig at respirasjonsfrekvens telles riktig og at en vet hvordan en skal observere respirasjonslyder, farge, rytme, dybde, symmetri, bruk av hjelpemuskulatur og måling av oksygenmetning.

Hun understreker også at det er viktig å være trent på en strukturert kommunikasjon mellom helsepersonell for effektiv overføring av viktig informasjon. Det må lages kortsiktige planer for oppfølging og ansvar. Denne metodikken kalles ISBAR og i tema Observasjonskompetanse finnes flere ressurser på dette.

Her ser du to av filmene med systematisk gjennomgang av metodikken:

Trening hjelper!

Det forventes en kraftig økning i antall smittede og innlagte som vil sette helsevesenet under en stor belastning. Hva mener du helsepersonell bør fokusere på i nåværende fase, Elisabeth?

Det er viktig at en setter seg inn i lokale prosedyrer for både smittevern tiltak, korrekte observasjoner og varslingsrutiner ved forverret tilstand hos pasient. Om det er mulig å trene på smittevern tiltak og systematisk observasjoner av pasient vil jeg sterkt anbefale dette. En effektiv måte å trene på er å bruke ressursene som ligger fritt tilgjengelig på Kompetansebroen og interne læringsarenaer.

Her ser du ett av e-læringskursene innen smittevern:

Tema Smittevern vil bli løpende oppdatert med nye ressurser.