Featured Video Play Icon

Nytt tema: Velferdsteknologi

For å møte morgendagens utfordringer i helsetjenesten tar flere og flere kommuner i bruk velferdsteknologi. På bakgrunn av dette og etter etterspørsel fra Kompetansebroens brukere, lanserer vi nå velferdsteknologi som nytt tema.

Med velferdsteknologi menes først og frem teknologisk assistanse som kan bidra til økt trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet, og styrker den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne.

Velferdsteknologi kan også fungere som teknologisk støtte til pårørende og ellers bidra til å forbedre tilgjengelighet, ressursutnyttelse og kvalitet på tjenestetilbudet. Velferdsteknologiske løsninger kan i mange tilfeller forebygge behov for tjenester eller innleggelse i institusjon.
[Regjeringen.no – Offentlige utredelser
 (NOU 2011:11, s. 99).]

Temaet velferdsteknologi på Kompetansebroen inneholder blant annet artikler og informasjon om hva som rører seg innenfor velferdsteknologi i vårt område, lenker til nasjonale føringer og andre nyttige ressurser, samt filmer som viser hvordan velferdsteknologi tas i bruk hos ulike brukergrupper.

Klikk her for å gå til det nye temaet.

Elektronisk medisindispenser i Lørenskog

I hjemmetjenesten i Lørenskog kommune er tidligere geografisk soneinndeling endret til fordel for avdelinger som har fokus rettet mot brukernes behov. Det er opprettet en enhet for kartlegging og mestring, en demensenhet og en generell enhet. Lørenskog kommune er på vei til å få på plass en grunntanke om mestring hos den enkelte bruker med bakgrunn i den enkeltes ressurser og utfordringer.

Det er tatt i bruk en grunnleggende kartlegging av alle nye brukere av tjenesten, som legger grunnlag for bedre vurdering av den enkeltes behov. Til nå viser denne endringen både kvalitative og kvantitative forbedringer. Kommunaldirektør for helse- og omsorg i Lørenskog, Gry Røste forteller at kommunen nå satser på velferdsteknologi og at det viktigste er at brukernes ønsker i større grad vektlegges:

Det vi gjør nå skal ta utgangspunkt i «hva er viktig for deg?», hva er viktig for deg i livet ditt, hva ønsker du å styre selv, hva ønsker du hjelp med? Det betyr at dine ønsker i større grad vektlegges enn tidligere.  Bruk av elektroniske medisindispensere betyr at vi frigjør tid til å faktisk sette oss ned med brukere å følge de opp mye grundigere medisinskfaglig, hver 14, enn det vi hadde tid til tidligere.

Velferdsteknologi handler egentlig ikke om teknologi i det hele tatt. Det handler om mennesker og det handler om livskvalitet. Det å kunne fortsette å kunne leve et liv mest mulig selvstendig å være trygg og sikker i eget hjem, sier Røste

 

Det er mange kommuner og bydeler i vår region som er godt i gang med opplæring og implementering av velferdsteknologi. Oslo kommune er blant annet i gang med en basisopplæring i velferdsteknologi,  og et nettkurs er under utarbeidelse og skal lanseres i løpet av 2018.  Spredningsprosjektet på Nedre Romerike er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Lørenskog, Rælingen, Skedsmo, Sørum og Fet. Formålet med Spredningsprosjektet er å sikre spredning av digital trygghetsteknologi og medisinsk varslingsteknologi i de fem samarbeidskommunene.

Lær mer om velferdsteknologi her