+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Foto: Hanne S. Hellenes

Omsorgsmassasje kan gi bedre livskvalitet

Smidsrød Helsehus i Færder kommune startet prosjektet «Omsorgsmassasje» 1. oktober 2016 med målet om å bedre beboernes livskvalitet.

Prosjektet innebærer at beboerne på avdelingen får 15-30 minutters massasje av pleierne noen ganger i uka. Det er utført målinger relatert til hvilken effekt omsorgsmassasje har som smertelindring, som beroligende og om bruken av sovemedisiner reduseres. Tilbakemeldingene fra beboerne har kun vært positive.

Hanne S. Hellenes. Foto: Privat

Beboerne rapporterer om bedre søvnkvalitet, mindre smerter, bedre bevegelighet og at økt nærhet og kontakt med personalet gjør det enklere å bli kjent og dele sine tanker, sier avdelingsleder Hanne Sørensen Hellenes.

Det var massør Pål Welin-Larsen som startet prosjektet på Smidsrød Helsehus. Han har jobbet som massør i over 20 år. Han har kurset 11 pleiere på helsehuset i anatomi og riktig massasjeteknikk.  I tillegg har pleierne fått kunnskaper om hvordan massasje kan utføres på pasienter som er sengeliggende eller sitter i rullestol.

Pleierne går aldri i dybden når de masserer. De tar hensyn til pasientens helsetilstand, og massasjen utføres i samråd med institusjonslegen og fysioterapeuten. Pasientene kan selv velge hvor de ønsker massasje, som i legger, føtter, armer, hender og skuldre.

Pleierne som masserer har dette som en egen oppgave, og de rekker 1 til 2 beboere i løpet av arbeidshverdagen. Massasjen dokumenteres i pasientjournalen på lik linje med annen pleie som utføres.

Styrking av relasjon mellom pleier og pasient

Omsorgsmassasje gir også en gevinst ved å styrke relasjonen mellom pleier og pasient. Alarmtelefoner blir lagt vekk, og et skilt der det står «omsorgsmassasje» blir hengt på døren. På den måten får pasienten pleierens totale oppmerksomhet.

Pleiere som utfører massasje opplyser om at de føler de gjøre det lille ekstra for pasientene, de får bedre forståelse av pasientene og at de selv blir glade når pasientene setter så pris på massasjen.

Liv Tønnesen og Anette Lorentsen. Foto: Hanne S. Hellenes

Jeg ser fram mot å massere. Det gir meg mye. Man får brukt seg selv på en annen måte, og jeg blir kjent med pasientene. Massasjen skal være behagelig og avslappende, og er med på å skape et godt tillitsforhold, Anette Lorentsen, helsefagarbeider.

Spesialhjelpepleier Liv Tønnesen er enig.

Jeg synes det er veldig givende. Det er litt annerledes enn det vi lærte på vår utdannelse, som handler mer om å stelle, mate og dele ut tabletter. Under omsorgsmassasje har vi mer tid og ro, og pasienten kan prate litt mer om seg selv, og om hvordan de hadde det da de var små. Vi kommer tettere inn på dem.

Avdelingsleder Hanne S. Hellenes synes det hadde vært kjempebra om omsorgsmassasje spredde seg til andre steder i Norge. Hun mener at alle eldre burde få tilbud om omsorgsmassasje.

Beboerne våre fortjener å få det lille ekstra, sier Hellenes.