Klinisk Observasjonskompetanse – grunnleggende ferdigheter i ABCDE