+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Fotografi av helsepersonell sittende ved nettbrett som jobber med diverse ikoner.Foto: Shutterstock

Opphør av samhandlingsmidler – Helsefellesskapet for Ahus og kommunene

Samhandlingsmidlene, som spleiselag mellom Akershus universitetssykehus HF (Ahus) og kommunene i Kongsvingerregionen, Gardemoregionen, Nedre Romerike og Follo, opphører fra og med i år.

Bakgrunnen er at Helse Sør-Øst har etablert en ordning med utlysning av midler til tjenesteinnovasjon og samhandling, hvor helseforetakene sin andel av samhandlingsmidlene inngår. Målet med Helse Sør-Øst sin satsing er å utvikle tjenester som er bedre for pasienter og for ansatte, og som ivaretar behovet for bærekraft. Det inkluderer bedre og lettere tilgjengelige tjenester for pasientene, bedre bruk av samlede ressurser, at klinisk personale får mer tid til pasientbehandling, bedre bruk av ansattes kompetanse og ikke minst bedre samhandling både innad i sykehus, mellom sykehus og mellom helseforetak og kommunene.

Informasjon om utlysningen av midler til tjenesteinnovasjon og samhandling

Klikk på bildet under for å lese mer om tidligere tildelinger av samhandlingsmidler og sluttrapporter: