Featured Video Play Icon

Palliasjon til Covid-19-pasienter

I samarbeid med Palliativt senter og Avdeling for kompetanse og utdanning ved Ahus har Kompetansebroen nå publisert både en film og en podkastepisode om palliasjon til Covid-19 pasienter. 

Med bakgrunn i en ny prosedyre for behandling av Covid-19-pasienter utviklet av Palliativt senter ved Ahus er denne filmen en dramatisering av hendelser som veldig ofte utspiller seg i forbindelse med Covid-19, forteller seksjonsoverlege ved Pallitativt senter på Ahus, Siri Steine.

Det å se hendelser i praksis er veldig lærerikt. Derfor prøvde vi å dramatisere en fortelling om et forløp som ofte utspiller seg i forbindelse med Covid-19. Det vi lærer mest av er jo alltid å delta selv, men det nest mest effektive er å kunne leve seg inn i situasjonen ved å observere andre, slik vi har forsøkt å gjøre i denne filmen.

Ny prosedyre på Ahus

På Ahus har man sett at pasienter som dør av Covid-19 kan dø med høyt symptomtrykk og pustebesvær som gir et høyt stressnivå, forteller Steine.

Siri Steine, avdelingsoverlege ved Palliativt senter, Ahus. Foto: Ketil Skogheim

Vi har sett det her på Ahus og det er rapportert fra andre land. Å dø av kvelning i våken tilstand er ille. Covid-19-pasienter kan bli dårlige veldig fort og vi ønsker at de som nærmer seg døden skal dø fredfullt. Vi på Palliativt senter er jo vant til å brukere høyere doser i lindrende øyemed når det trengs, men mange er ikke det.

På palliativt senter bidrar vi inn på andre avdelinger på sykehuset og tilbyr hjelp fordi vi ser at det trengs. Jeg vil også gjerne oppfordre til å “bruke” oss mer, spesielt i slike situasjoner som vi nå står oppe i med Covid-19

Derfor er det laget en ny prosedyre for lindrende behandling av Covid-19 pasienter på Ahus som også sendes ut til de behandlingsinstutisjoner utenfor sykehuset som ønsker den.

Det to viktigste poengene i den nye prosedyren er å begynne med litt høyere doser enn hva man er vant til og at det burde gis intravenøst. Alle som har ønsket å få prosedyren har fått den. Vi ønsker å bidra med den kunnskapen og erfaringen vi har, mens ansvaret ligger likevel hos den enkelte lege som er behandler

Se prosedyren fra Palliativt senter ved Ahus her

Rådgivningstelefon – “Tror den blir brukt for lite”

I tillegg til ny prosedyre er det opprettet en døgnåpen rådgivningstelefon ved Pallitivt senter på Ahus. Siri Steine forteller at de får samtaler fra hele landet og at tilbakemeldingene er veldig positive, men hun tror at det fortsatt er et udekket behov og at mange kanskje ikke er oppmerksomme på at dette tilbudet foreligger.

Vi har opprettet en egen døgnåpen telefon der vi gir råd og veiledning. Vi har fått henvendelser både internt og utenfor Ahus. Mange har også ringt fra andre deler av landet. Mange av henvendelsene dreier seg om den nye prosedyren og et vanlig spørsmål er hvorfor vi anbefaler intravenøs behandling. Vi bistår gjerne med råd også til enkeltpasienter og opplever at tilbakemeldingene vi får er gjennomgående positive.

Selv om vi får mange henvendelser, tror jeg rådgivningstelefonen blir brukt for lite. Det er viktig å understreke at terskelen for å søke råd ikke bør ligge for høyt, avslutter Steine.

Nummeret til rådgivningstelefonen er: 95014083

Ny podkastepisode

I denne episoden gir Siri Steine gode råd og informasjon om hva som er viktig å være oppmerksom på ved palliativ behandling av pasienter med Covid-19. Du får konkret informasjon om både medikamenter, doser og svar på etiske spørsmål. Podkasten er publisert sammen med en film om samme tema.

Hør episoden her, eller finn Helhjerta-podkasten i din podkastapp.