+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Eivind Aakhus vises på en pc som står på et skrivebordFoto: Aldring og helse

PsykIT: Pasient- og brukerettighetsloven kapittel 4 A

Nasjonalt senter for aldring og helse arrangerer en digital foredragsserie, Psyk-IT, om psykisk helse hos eldre. Foredragsserien tar for seg et nytt emne hver måned. Psyk-IT har nå lansert et nytt foredrag om helsehjelp til personer uten samtykke-kompetanse som motsetter seg helsehjelpen.

Pasient- og brukerettighetsloven kapittel 4 A

Å bruke tvang mot en person er inngripende og kan være skadelig, men kan også være helt essensielt for å sikre at en person får helt nødvendig helsehjelp.

Jurist Ane Stavrum ved Aldring og helse, gir deg mer innsikt i disse problemstillingene i foredraget under:

Om foredragene

Eivind Aakhus er fagsjef for psykisk helse i Nasjonalt senter for aldring og helse, og forteller at senteret har i sitt mandat å kunne tilby nyttig undervisning av høy kvalitet om aldring og helse-relaterte problemstillinger, hvor PsykIT et et av disse tilbudene.

Fagsjef for psykisk helse, Eivind Aakhus

Det siste foredraget, med jurist Ane Stavrum, er et utmerket eksempel på hvordan PsykIT kan brukes til å fremme aktuelle problemstillinger innenfor et format som gjør at helsepersonell kan se eller høre foredraget i en faglunsj eller på vei til jobben.

Fagsjef Eivind Aakhus

Foredraget tar opp problemstillinger rundt klinikk og saksbehandling knyttet til §4A i Pasient- og brukerrettighetsloven. Paragrafen regulerer tvangsbehandling av pasienter uten samtykkekompetanse i primær – og spesialisthelsetjenesten, når det gjelder somatiske lidelser. Det vil si at denne paragrafen kan brukes til å yte tvungen helsehjelp dersom en pasient uten samtykkekompetanse motsetter seg livsviktig behandling som for eksempel insulinbehandling for diabetes, eller stoffskiftetabletter for hypothyreose, men ikke til å behandle atferdsproblemer ved demens.

Eivind Aakhus forteller videre at foredragsholderne i PsykIT velges ut enten på grunn av sin kliniske kompetanse innenfor et emne, eller fordi de har en spesiell vitenskapelig kompetanse om temaet. Den stramme rammen for foredraget gjør at det er mulig for et arbeidsfellesskap å implementere det i felles faglunsjer. Det at foredragene ligger ute lenge, gjør at undervisningsansvarlig på en avdeling eller poliklinikk kan hente fram foredraget når det passer dem best, sier han.

PsykIT engasjerer og vi får forslag til temaer fra engasjerte deltakere rundt omkring i landet. Det setter vi enormt pris på, og oppfordrer alle interesserte til å sende inn temaer som de synes ikke er belyst skikkelig. Videoopptak gjøres innenfor en profesjonell ramme med Aldring og helses egne mediefolk, slik at innspillingen blir både behagelig å gjennomføre for foredragsholderen og behagelig å se på for helsearbeideren.

Fagsjef Eivind Aakhus

Hvert foredrag varer cirka 20 minutter. Foredragsserien har eksistert siden 2017 og det er nå rundt 1200 påmeldte som får tilsendt info og lenke når nytt foredrag blir publisert. Lenke til foredraget sendes til påmeldte på e-post. Deltakelse i Psyk-IT er gratis.  Foredragene tilbys både som videoforedrag som kan sees på skjerm (Psyk-IT – Nasjonalt senter for aldring og helse), og lydfil i Soundcloud (Aldring og helse PykIT), slik at foredragene nærmest fungerer som en podcast som helsearbeideren kan lytte til under middagslaging eller til eller fra jobb.

Oversikt over nye og gamle foredrag og tilgang til Psyk-IT finner du ved å klikke på bildet under:

  • Artikkel

    Psyk IT -videoforedrag

    Korte videoforedrag om ulike tema som berører psykisk helse hos eldre.

For å komme til tema Psykisk helse og rus på Kompetansebroen kan du klikke på knappen under: