+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, og Oslo/Akershus-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Sykehuslogo og kommunevåpner

Reviderte samarbeidsavtaler mellom Sykehuset i Vestfold og kommunene

Samarbeidsavtalene mellom Sykehuset i Vestfold (SiV) og kommunene skal evalueres årlig og endres ved behov. Evalueringsarbeidet gjøres i regi av Samhandlingsutvalget i Vestfold.

Helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 6, forplikter kommuner og helseforetak til å inngå samarbeidsavtaler for å bidra til at pasienter og brukere mottar et helhetlig tilbud om helse- og omsorgstjenester. Samhandlingen mellom SiV og kommunene i Vestfold er regulert gjennom en overordnet samarbeidsavtale og en rekke delavtaler.

Formålet med en overordnet samarbeidsavtale er å konkretisere oppgave- og ansvarsfordelingen mellom kommunene og helseforetaket, samt å etablere gode samarbeidsrutiner på sentrale samhandlingsområder. Det er kommunestyret/bystyret i kommunen og styret for SiV HF som godkjenner endringer som foretas i overordnet samarbeidsavtale. Administrerende direktør ved SiV HF og rådmannen i kommunen godkjenner endringer i de øvrige samarbeidsavtalene.

Delavtalene skal regulere ulike rutiner for samhandling i en del av et pasientforløp, konkretisere arbeidsfordeling knyttet til ulike pasientgrupper, samt beskrive spesielle samarbeidsforhold og samarbeidsprosjekter mellom foretak og en kommuneregion/kommune.

Det er ønskelig at helsepersonell gjør seg mer kjent med samarbeidsavtalene da det meste av utviklingsarbeidet som foregår mellom kommunene og sykehuset tar utgangspunkt i disse. Husk at innspill fra utviklingsarbeid og erfaringer fra den praktiske hverdag er med til å påvirke hva som bør omtales i samarbeidsavtalene, sier Irene Jørgensen, samhandlingssjef ved SiV.

Tre reviderte delavtaler

Nå foreligger det tre reviderte delavtaler som er godkjent av SiV HF og kommunene Tønsberg, Holmestrand, Horten, Færder, Sandefjord og Larvik. Samtlige avtaler som legges ut er godkjent av både kommuner og SiV HF med likelydende tekst.

Det er delavtalene akuttmedisinsk samhandlingskjede og øyeblikkelig hjelp døgntilbud (ØHD), omforente beredskapsplaner og samarbeid om jordmortjenester som nå er revidert.

For delavtale akuttmedisinsk samhandlingskjede og øyeblikkelig hjelp døgntilbud (ØHD) har to tidligere delavtaler blitt slått sammen: delavtale om akuttmedisinsk kjede og delavtale om ØHD. Formålet med denne avtalen er å sikre at befolkningen får faglig forsvarlige akuttmedisinske tjenester i og utenfor sykehus ved behov for øyeblikkelig hjelp.

Delavtale omforente beredskapsplaner regulerer samhandlingen mellom SiV og de enkelte kommunene i en beredskapssituasjon. Formålet med delavtalen er at partene forplikter seg til å videreføre og utvikle samarbeidet innenfor krise- og katastrofeberedskap.

Delavtale samarbeid om jordmortjenester skal bidra til god kvalitet innen svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg. Det er viktig med et godt samarbeid mellom 1. og 2. linjetjenesten for å styrke pasientsikkerheten.

For å lese overordnet samarbeidsavtale og alle delavtalene i sin helhet, trykk her.