+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet- og Oslo/Akershus-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Foto: Mariann Leines Dahle/Akershus Amtstidende

Russens omsorgsknute

Ullerud helsebygg i Frogn satser på aktivitet for de eldre og har et eget serviceteam som tilrettelegger for ulike aktiviteter for de eldre på sykehjemmet og bofelleskapet. Nå samarbeider de også med årets russekull.

På Ullerud helsebygg arrangeres det blant annet lesestunder, musikkarrangementer, baking og trim for de eldre. En av de som står i front for å få dette til er servicemedarbeider Svein-Tore Kræmer.

Lidenskap for å skape trivsel

Kræmer startet som besøksvenn i Røde kors for mange år siden. Siden da har han hatt et brennende engasjement for eldre og ensomme. For to år siden fikk han jobb som servicemedarbeider på Ullerud helsebygg og gjennom sin lidenskap for å skape trivsel for den eldre generasjon har han, i tett samarbeid med frivillige organisasjoner, organisert flere store arrangementer.

Mitt hjerte blør for de eldre og ensomme. Og jeg ønsker å gi noe tilbake til de som bygde opp landet vårt. Gleden jeg ser hos de eldre når de er med på hyggelige aktiviteter, er god lønn i seg selv, sier Kræmer.

Videre forteller Kræmer at de i fjor sommer arrangerte båttur i Oslofjorden med 70 beboere, hvor de koste seg med reker, mineralvann, hvitvin og øl.

Det krever god innsats, tålmodighet og et godt samarbeid med frivillige for å få noe slikt til. Det er mange med funksjonsnedsettelse og det må god organisering til.  Men vi fikk det til, og det var meget godt fornøyde beboere, ansatte og frivillige etter dette arrangementet.

Russen med på laget

Åse og Ole fra Ullerud helsebygg.
Foto: Tor Arne Dunderholen/Akershus Amtstidende

Gjennom arbeidet har Kræmer erfart hvor viktig frivillighet er og han har tenkt mye på hvordan man kan få i gang enda flere frivillige. Og det var her ideen med å ta kontakt med russen kom inn. Kræmer syns russen har fått ufortjent mye kritikk de siste årene og tenkte at en omsorgsknute kunne vise den gode siden dagens ungdom også har.

Kræmer kalte inn russestyret i Frogn for åtte måneder siden og luftet ideen. Russen takket raskt ja til å være med i videre planlegging, og sammen kom de frem til at 1-2 timer med frivillighet, spredd over tre arrangementer, ville gjøre at russen kunne få omsorgsengelen i lua si.

Til sammen 100 russ er påmeldt arrangementene på Ullerud Helsebygg april. Her møter russen de eldre på minglekafé, manikyr, gåturer og samtaler. Russen stiller også med to russebusser hvor de av de eldre som ønsker, kan være med å «rulle».

 Tilbakemeldingen fra russen er at de ønsker å gi noe tilbake til besteforeldregenerasjonen som har bygget opp velferdsstaten, og at de ser frem til å bidra med frivillighet i russetiden

Kræmer sitt ønske for fremtiden er at omsorgsknuten skal bli nasjonal og han har avtale med årets russepresident at ideen skal videreføres til nytt russestyret i 2020.

Det vil utgjøre mange tusen omsorgstimer hvis dette blir nasjonalt, og ettervirkningen kan forhåpentligvis bli at 1-2, eller flere, russ får lyst til å jobbe mer frivillig for de eldre. Kanskje kan de for eksempel bli besøksvenn etter russetiden.

Foto: Tor Arne Dunderholen/Akershus Amtstidende