+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet- og Oslo/Akershus-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Gjensidig hospitering

Gjensidig hospiteringsordning er et tilbud til ansatte ved Ahus og kommuner/bydeler i opptaksområdet. Tilbudet utlyses to ganger i året. Hensikten er å fremme samhandlingskompetanse ved at hospitantene får møte sentrale samarbeidspartnere og får innblikk i forvaltningsmessige forhold, rammebetingelser og aktivitets- og behandlingstilbud for den aktuelle pasient-/brukergruppen.

Det legges stor vekt på likeverdighet og at det skal gå like mange hospitanter hver vei. Ordningen baserer seg på systematiske program og på hospitantens læringsmål. Hospiteringsperioden er to arbeidsdager.

Hvem kan søke?

Hospiteringsordningen er et tilbud til alle ansatte uavhengig av stilling, ved Divisjons psykisk helsevern på sykehuset og i kommuner/bydeler.

Kontakt lederen din for å høre om dette er aktuelt for deg å søke på.

 

Ansatte i kommuner og bydeler

Ansatte i kommuner og bydeler kan søke på følgende hospiteringsopphold:

Våren 2019:

 • Akuttavdelingen og/eller Avd. for rus og avhengighet: 1.-2. april eller 29.-30.april
 • Avdeling for spesialpsykiatri og/eller Distriktspsykiatrisk Senter (DPS) 11.-12. april eller 9.-10. mai
  Søknadsfrist: Fredag 1. mars 2019.

Høsten 2019:

 • Akuttavdelingen og/eller Avd. for rus og avhengighet: 14.-15. oktober eller 28.-29.oktober
 • Avdeling for spesialpsykiatri og/eller Distriktspsykiatrisk Senter (DPS) 24.-25.oktober eller 7.-8.november
  Søknadsfrist: Fredag 13. september 2019.

 

Ansatte på Ahus

Ansatte på Ahus kan søke på følgende hospiteringsopphold i en av kommunene og/eller bydelene i opptaksområdet:

Våren 2019:

 • 27.-28. mai og/eller 6.-7.juni
  Søknadsfrist: tirsdag 26. april 2019

Høsten 2019:

 • 11.-12. november og/eller 21.-22.november
  Søknadsfrist: tirsdag 11. oktober 2019

Få mer informasjon om kontaktpersoner, mm her.

Søknadsskjema

Kontakt hospiteringsansvarlig Ahus: Gerd H. Mariniusson, gema@ahus.no, mob 92616858.