Samhandlingsutvalg og møteplasser

Akershus universitetssykehus HF (Ahus) har et befolkningsgrunnlag på drøyt 500.000 innbyggere, som omfatter kommunene Skedsmo, Lørenskog, Nittedal, Aurskog-Høland, Fet, Sørum, Rælingen, Rømskog, Hurdal, Eidsvoll, Ullensaker, Nannestad, Gjerdrum, Nes, Enebakk, Nesodden, Ski, Frogn, Ås og Oppegård, og bydelene Alna, Grorud og Stovner i Oslo.

I henhold til inngåtte samarbeidsavtaler erkjenner partene at dialog er et viktig fundament for gjennomføring og samhandling. Samarbeidet skal bygge på likeverdighet mellom partene, og basere seg på nasjonale verdier for helsetjenesten.

Samarbeidet mellom Ahus og kommunene skal sette pasienten/pårørende i sentrum som likeverdige og ivareta samfunnets ressurser på en hensiktsmessig måte.

Du kan også se en oversikt i PDF her

Møteplasser

Møteplan samhandlingsutvalg 2019

Møtereferat samhandlingsutvalg

Utvalgsrepresentanter

Rapporter

Det rapporteres årlig om aktiviteter og innsatsområder i samarbeidet mellom partene.