Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt

Rehabiliteringsutvalg og Samhandlingsforum rehabilitering

Bakgrunn Opprettelsen av Rehabiliteringsutvalg Innlandet og Samhandlingsforum rehabilitering ble vedtatt av OSU 29.11.17. Rehabiliteringsutvalg Innlandet og Samhandlingsforum rehabilitering er en arena for samarbeid, samhandling og oppgavedeling (gråsone) innen rehabilitering i Innlandet. Oppgavedeling innen rehabilitering mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten. Rehabiliteringsutvalg Innlandet Utvalget har som oppgave å motta innspill og diskutere rehabiliteringsfaglige spørsmål for betydning i Innlandet. […]

Illustrasjon av mange menneskerFoto: Shutterstock

Bakgrunn

Opprettelsen av Rehabiliteringsutvalg Innlandet og Samhandlingsforum rehabilitering ble vedtatt av OSU 29.11.17. Rehabiliteringsutvalg Innlandet og Samhandlingsforum rehabilitering er en arena for samarbeid, samhandling og oppgavedeling (gråsone) innen rehabilitering i Innlandet. Oppgavedeling innen rehabilitering mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten.

Rehabiliteringsutvalg Innlandet

Utvalget har som oppgave å motta innspill og diskutere rehabiliteringsfaglige spørsmål for betydning i Innlandet. Utvalget fanger og behandler saker om samhandling i gråsonene innen rehabilitering, samt foreslår løsninger. Utvalget sørger også for fremdrift i arbeid med oppgavedeling og samarbeid innen rehabiliteringsfeltet i Innlandet samtidig som de vurderer nye måter å samhandle på.

Forumet består av

En representant fra hver av de 7 helseregionene

Mer informasjon kommer

Representasjon fra Sykehuset Innlandet

1 fra divisjon Habilitering og rehabilitering
1 fra Samhandling/RPPO
1 forløpskoordinator, f.eks fra pasientforløp hjerneslag
1 fra rehabilitering i somatiske avdelinger, f.eks en fysio/ergo
1 Praksiskonsulent

Brukerrepresentanter

Arne Erik Skymoen, brukerrepresentant
1 utvalgt av kommunene

Samhandlingsforum rehabilitering

Samhandlingsforum er en møteplass for samhandling innen rehabilitering og har møter 1-2 ganger per år.

Forumet består av:

  • Rehabiliteringsutvalg Innlandet
  • En representant av de 42 kommunene i Sykehuset Innlandet sitt opptaksområde
  • Sentrale rehabiliteringsaktører i Sykehuset Innlandet
Innkalling og referat

Innkalling og referat kommer

Presentasjoner

Presentasjoner kommer

Kontakter i helseregionene

Helseregion Nord-Gudbrandsdalen
Helseregion Nord-Østerdal
Helseregion Sør-Østerdal

Julianne Vidahl, ergoterapeut
Telefon:
E-post: julianne.lidahl@engerdal-kommune-no

Preben Løvli, fysioterapeut
Telefon:
E-post: prebena.lovli@engerdal.kommune.no

Helseregion Hamar
Helseregion Gjøvik og Hadeland
Helseregion Valdres
Helseregion Sør-Gudbrandsdal

Kontakter Sykehuset Innlandet

SI Hamar
SI Elverum
SI Tynset
SI Gjøvik
SI Lillehammer
Forløpskoordinatorer SI
Divisjon habilitering og rehabilitering SI

Fysikalsk medisin og rehabilitering

Brukerrepresentant/ brukerutvalg

Gunn Rauken, brukerrepresentant
Telefon:
E-post: Gu-rauke@online.no

Brukerrepresentant kommune