+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Oslo/Akershus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Retningslinjer ledsager

Foto: Shutterstock

Retningslinjer for bistand fra kommunalt personell for personer med spesielle oppfølgingsbehov ved innleggelse på Ahus.

Ahus, kommuner og bydeler i opptaksområdet har vedtatt retningslinje for ansvarsforhold og fremgangsmåte dersom en person med spesielle oppfølgingsbehov (sterkt funksjonshemmede, utviklingshemmede og andre) har behov for å ha med seg en kjent ledsager som er ansatt i kommune/bydel. Ledsageren skal yte bistand ved innleggelse på Ahus. I tilknytning til dette er det også laget et avtaleskjema og en logg for registrering av tilstedeværelse for ledsager.

Retningslinjen utdyper og konkretiserer punktet om ledsager i Helhetlige pasientforløp.pdf (ahus.no) mellom Ahus og kommunene og Retningslinje for helhetlige pasientforløp Oslo_okt 13 (ahus.no) mellom Ahus og bydelene.

Kommunens ansatte må for å arbeide innen sykehusets område, signere særskilt taushetserklæring. Den ansatt trenger bare skive under dette en gang.

For pasienter det forventes vil få flere innleggelser med behov for ledsager, vil det kunne være hensiktsmessig å utarbeide en individuell samarbeidsavtale, som blant annet beskriver hvordan bistanden spesifikt skal søkes løst ved innleggelse og fordeling av økonomisk ansvar.

Vedlegg: