+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Samarbeidsavtale

Foto: Shutterstock

Sykehuset Østfold og kommunene i Østfold har en felles samarbeidsavtale. Formålet med denne avtalen er å sikre en tydelig og hensiktsmessig fordeling av oppgaver og ansvar mellom kommunene og Sykehuset Østfold. Avtalen skal være med på å skape forutsigbarhet for partenes planlegging og budsjettering av de oppgavene som hver har ansvaret for.

Samarbeidsavtalen består av en overordnet avtale med 16 tilhørende retningslinjer. 
Avtalen i sin helhet og alle 16 retningslinjer finner du her.