Samarbeidsavtaler og retningslinjer

Foto: Shutterstock

 

Helse- og omsorgstjenesteloven, kapittel 6, forplikter kommuner og helseforetak til å inngå samarbeidsavtaler for å bidra til at pasienter og brukere mottar et helhetlig tilbud om helse- og omsorgstjenester. Samhandlingen mellom Ahus, kommuner og bydeler er regulert gjennom en rekke avtaler.

Her får du en oversikt over alle avtalene og fagspesifikke retningslinjer.