+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet- og Oslo/Akershus-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Samhandlingsmidler

Helse Sør-Øst /Ahus og kommunene bidrar årlig med om lag 2 millioner kroner til samhandlingsrelaterte tiltak. Målsetningen for bruk av midlene er å fremme samarbeid mellom sykehus og kommuner slik at pasienter og brukere skal få bedre tjenester der de bor og sykdom skal forebygges. Dette gjelder kommunene på Romerike, Follo, Rømskog og Ahus.

Midlene blir som regel utlyst tidlig på høsten med søknadsfrist i desember. Tildeling vil skje i perioden mars/april.

Søknad om samhandlingsmidler - Ahus og kommuner

 • Med en kort og konsis beskrivelse av mål/hensikt og innhold.
 • Angi lederforankring og navn på ansvarlig virksomhet/enhet.
 • Hvem deltar fra kommune og sykehuset, inkl. deltakelse fra brukere?
 • Angi navn, virksomhet, adresse, telefon.
 • Denne e-postadressen vil motta en kopi av skjemaet.
 • Beskrivelse av prosjekt

 • Inkl. monitorering/ rapportering underveis.
 • Inkl. egenfinansiering og ev fra andre.
 • Denne søknad.
 • Angi hele prosjektperioden med planlagt start og avslutning.
 • Oppgi navn på ansvarlig leder som har godkjent søknaden.
 • Vennligst angi vedleggsnummer i filnavnet om du laster opp flere vedlegg.
 • Angi navn og nummer.
 • Angi navn og nummer.

Det arrangeres årlig et informasjonsmøte der satsningsområder vil bli presentert. Det vil også bli en gjennomgang av kriterier, krav til mottakere og praktiske råd i forbindelse med søknadsprosessen. Tid og sted for dette møtet vil bli annonsert på Kompetansebroen.

2019

Tidligere tildelinger og status