+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Logo: Ung Arena Oslo

UNG ARENA + Vestfold

Velkommen til UNG ARENA+ Vestfold på kompetansebroen. På denne siden finner du informasjon og artikler om Ung Arena+ prosjektet , organisering, ressurser og dokumenter. Siden inneholder også lenker til læringsressurser for fagpersoner innen psykisk helse og barn og unge.