+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Foto: Shutterstock

Uønskede hendelser

Det skjer av og til uønskede hendelser når sykehuset og eksterne instanser samarbeider om pasienter. Det er viktig at de ansvarlige får vite hva som har skjedd slik at vi unngår at flere pasienter opplever det samme.
Foto: Shutterstock

Sykehuset Innlandet har utarbeidet et skjema som kan benyttes ved melding om uønskede hendelser. Skjemaet kan fylles ut elektronisk og sendes per post til felles postadresse. Det er foreløpig ingen ordning for å motta skjemaet elektronisk.

Ved melding om uønsket hendelse er det viktig at det kommer fram hvor den uønskede hendelsen oppsto, ansvarlig divisjon, avdeling og enhet.

Skjema for melding om uønskede hendelser

Ansatte i Sykehuset Innlandet
Ansatte i Sykehuset Innlandet melder uønskede hendelser knyttet til samhandling med eksterne aktører, som for eksempel kommuner, gjennom Kvalitetsportalen og SIfra på vanlig måte.