+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet- og Oslo/Akershus-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Foto: Shutterstock

Samhandlingsmidler 2020 for Ahus og tilhørende kommuner (frist 6. desember)

Søknadsfristen for samhandlingsmidler er også i år i begynnelsen av desember og søknadsskjemaet finnes elektronisk på Kompetansebroen.

Det er handlingsplanen til Helse- og omsorgsfaglig samarbeidsutvalg (SU) som ligger til grunn for valg av satsingsområder. Handlingsplanen revideres denne høsten og vil ikke vedtas før etter søknadsfristen. Allikevel er satsingsområder valgt og vil være førende for tildelingen. Søkere som har fått støtte tidligere, og som trenger nye midler for å sikre videreføring og/eller innføring av gjennomførte prosjekter, kan også søke.

Det generelle utgangspunktet for tildelingen av samhandlingsmidlene er å stimulere til prosjekter/arbeid som understøtter intensjonene i samhandlingsreformen og bidrar til å fremme samarbeid mellom sykehus og kommuner slik at pasienter og brukere skal få bedre tjenester der de bor og slik at sykdom forebygges. Prioriteringen av søknadene vil følge fokusområdene i handlingsplanen. Nederst i saken kan du lese handlingsplanen.

Informasjonsmøte om samhandlingsmidler 24.oktober

Jon Fabritius er samhandlingsrådgiver for Nedre Romerike og sammen med rådgiverne fra de øvrige regionene ønsker han alle interesserte velkommen  til et informasjonsmøte.

Den 24 oktober (10-12) blir det informasjonsdag for alle som vil søke samhandlingsmidler, eller er nysgjerrige på om deres prosjekt kan få støtte. Kommunene og Ahus deler ut nærmere 2 millioner til samhandlingprosjekter hvert år. På årets infodag vil vi presentere satsingsområdene fra den nye samhandlingsplanen og informere om søknadsprosessen. I tillegg vil tidligere samhandlingsprosjekter legge frem sine erfaringer fra søknadsprosessen og gjennomføring av prosjektet. Vi ønsker alle interesserte velkommen og det blir lett servering.

Her finner du informasjon og påmelding til informasjonsmøtet!

Satsingsområder 2020-2023 (ikke ferdig formulert):

  • Samarbeid om «de pasientene som trenger det mest»
  • Kompetanse
  • Psykisk helse og avhengighet
  • Digital samhandling

Følgende kriterier gjelder for tildeling av midler 2020:

  • Utfylt søknad i henhold til retningslinje for tildeling av samhandlingsmidler
  • Er i henhold til satsningsområdene for 2020
  • Tilfredsstillende eierskap og ledelse av prosjektet, forankring i ledelse og dokumentasjon på deltakelse fra kommuner, brukere og helseforetak

Elektronisk søknadsskjema på Kompetansebroen
Søknadene leveres elektronisk via Kompetansebroen. Klikk under for å åpne søknadsskjemaet.

Søknadsskjema samhandlingsmidler Ahus og kommuner – Frist 6. desember.

Merk: Søknader som kommer for sent eller ikke har tilfredsstillende eierskap og/eller dokumentert deltakelse fra samarbeidspart(er), vil bli avvist.

For mer informasjon/ev spørsmål, kontakt representanter i arbeidsutvalget for SU:
Nedre Romerike:  [email protected]
Øvre Romerike: [email protected]
Follo: [email protected]
Ahus: [email protected]

Vi oppfordrer alle interesserte til å sende inn søknader på gode tiltak og prosjekter som kan styrke samhandlingen oss i mellom og bidra til enda bedre helsetjenester for pasientene våre!

Relaterte dokumenter:

Retningslinje for tildeling av samhandlingsmidler Ahus og tilhørende kommuner