+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet- og Oslo/Akershus-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Foto: Shutterstock

Samhandlingsmidler for Ahus og tilhørende kommuner (frist 4. desember)

Nytt av året er at søknadsfristen for samhandlingsmidler er flyttet til desember og søknadsskjemaet finnes nå elektronisk på Kompetansebroen

Det er handlingsplanen til Helse- og omsorgsfaglig samarbeidsutvalg (SU) som ligger til grunn for valg av satsingsområder. Søkere som har fått støtte tidligere, og som trenger nye midler for å sikre videreføring og/eller innføring av gjennomførte prosjekter, kan også søke.

Det generelle utgangspunktet for tildelingen av samhandlingsmidlene er å stimulere til prosjekter/arbeid som understøtter intensjonene i samhandlingsreformen og bidrar til å fremme samarbeid mellom sykehus og kommuner slik at pasienter og brukere skal få bedre tjenester der de bor og slik at sykdom forebygges. Prioriteringen av søknadene vil følge fokusområdene i handlingsplanen. Nederst i saken kan du lese handlingsplanen

Følgende kriterier gjelder for tildeling av midler 2019:

  1. Utfylt søknad i henhold til retningslinje for tildeling av samhandlingsmidler.
  2. Er i henhold til satsningsområdene for 2019 (i Handlingsplan for samhandling Ahus og kommuner 2017-2019).
  3. Tilfredsstillende eierskap og ledelse av prosjektet, forankring i ledelse og dokumentasjon på deltakelse fra kommuner, brukere og helseforetak.
  4. Mulighet for andre finansieringskilder.

Elektronisk søknadsskjema på Kompetansebroen

Nytt av året er at søknadene nå kan leveres elektronisk via Kompetansebroen. Klikk under for å åpne søkandsskjemaet.

Søknadsskjema samhandlingsmidler Ahus og kommuner – Frist 4. desember.

Merk: Søknader som kommer for sent eller ikke har tilfredsstillende eierskap og/eller dokumentert deltakelse fra samarbeidspart(er), vil bli avvist.

For mer informasjon/ev spørsmål, kontakt representanter i arbeidsutvalget for SU:
Nedre Romerike:  Jon.fabritius@ralingen.kommune.no
Øvre Romerike: Trine.Knobel@ullensaker.kommune.no
Follo: Therese.nitter@oppegard.kommune.no

Vi oppfordrer alle interesserte til å sende inn søknader på gode tiltak og prosjekter som kan styrke samhandlingen oss i mellom og bidra til enda bedre helsetjenester for pasientene våre!

 

Relaterte dokumenter

Handlingsplan for samhandling Ahus og kommuner 2017-2019

Retningslinje for tildeling av samhandlingsmidler Ahus og tilhørende kommuner