+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Foto: Shutterstock

Samleside – ukrainske flyktninger

Kompetansebroen har den senere tiden samlet artikler og fagstoff om hvordan vi kan hjelpe flyktninger fra Ukraina. Det er jobbet frem en samleside med informasjon til helsepersonell og ukrainske flyktninger. Informasjonen er delt inn i to deler; en del omhandler hvordan vi kan møte flyktningenes psykiske helse og det psykososiale behovet og en del omhandler praktisk informasjon som kan være nyttig når man skal ta imot flyktninger.

I tillegg er det utviklet et helt nytt og grundig grunnkurs om migrasjonshelse og kulturforståelse.

For mer informasjon les her.