+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Foto: Shutterstock

Sammen om barn som pårørende

Årets fagdag om barn som pårørende hadde tittelen “Sammen om barn som pårørende/etterlatte” og ble gjennomført 10. november på Akershus Universitetssykehus HF (Ahus).

Fagdagen hadde tre fokusområder:

Barneansvarligrollen og dens utfordringer og muligheter:
Barneansvarligrollen er en viktig lovpålagt oppgave som sikrer å opprettholde fokus på barn som pårørende i egen enhet. Spesialsosionom Kristine Sterner (Akuttpsykiatrisk Avdeling, Ahus) hadde fokus på hvilke utfordringer barneansvarlige opplever. Dette handlet blant annet om manglende opplæring og ledelsesforankring og at det generelt er lite fokus på å snakke om barn som pårørende.

Gjerdrum kommunes fokus og satsing på barn som pårørende/etterlatte og psykososialt arbeid for barn og unge etter leirskredet:
Hilde M. Ørbeck , virksomhetsleder (Gjerdrum helsestasjon) og familieterapeut Kristin Vamsæter ( Familieteam, Gjerdrum kommune) har jobbet mye med prosjektet Barn som pårørende. De har utviklet en nettside hvor alle kan hente nyttig informasjon. Her kommer du til nettsiden og kan lese mer om prosjektet.

Hvordan være barn som pårørende med flerkulturell bakgrunn, og hvordan kan helsepersonell bidra til økt mestring for hele familien når de lever med sykdom?:
Kristil Haraldstad ved Avdeling Samhandling og helsefremming på Ahus og erfaringskonsulent, Rania Al-Nahi, kom med nyttige innspill om hvordan sykehus og kommune kan bidra til økt mestring for hele familien når en i familien opplever sykdom eller lidelse. Det er viktig å møte mennesket der det er.

Den enkelte familie er unik med unike behov. Man kommer med ulike forståelser som må utforskes for å få til en felles forståelse.

Kristil Haraldstad

Rania påpekte at det er viktig at minoritetsbarn blir sett og lyttet til fordi de ofte blir usynlige i helsevesenet og sjelden omtales som pårørende.

De påtar seg en tolkerolle, leser epikriser og epost, er med til legen og får et stort ansvar som vi ikke tenker at barn skal ha.

Rania Al-Nahi

Kristil Haraldstad og Rania Al-Nahi

Her kan du se hele programmet for dagen.

Kompetansebroen har publisert en artikkel med viktig informasjon om ressursnettverket til Barn som pårørende.
Artikkelen finner du her.