+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Foto: Shutterstock

Sammen om barn som pårørende – fagdag 22.11.22

Årets fagdag Sammen om barn som pårørende/etterlatte ble gjennomført med godt oppmøte på AHUS. Mange fulgte også fagdagen digitalt.

Fagdagen var til felles inspirasjon og kompetanseheving for AHUS og kommunalt ansatte. Det var godt å kunne møtes fysisk, men samtidig fint at mange hadde benyttet mulighet til å følge fagdagen digitalt.

Foreleser i store auditoriet Ahus
Foreleser i store auditoriet på Ahus

Fagdirektør Pål Wiik ved Medisin- og helsefagdivisjonen åpnet dagen med å understreke viktigheten av å ha fokus på å se barn som pårørende når alvorlig sykdom og kriser rammer en familie. Vår oppgave som helsepersonell, enten i sykehus eller i kommune, er å sørge for tilstrekkelig informasjon og nødvendig oppfølging av disse familiene slik lovverket påpeker.

Gjennom dagen ble det mange spennende foredrag. Ta gjerne en titt på presentasjonene som nå ligger ute på Kompetansebroen.

klikk på bildet under for å komme til presentasjonene: