+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet- og Oslo/Akershus-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Logo prosjekt "Sex som funker", av ungefunksjonshemmede.no

Seksuell helse på dagsorden

Seksuell helse er en grunnleggende menneskerett. Allikevel snakker fagpersoner for lite om temaet til unge og unge funksjonshemmede, og det er et sterkt behov for økt kompetanse på området. Organisasjonen Unge funksjonshemmede har jobbet frem et verktøy i håp om å løse utfordringen. 

Det nye e-læringsverktøyet «Sex som funker» ble lansert på fagdagen om seksuell helse Unge funksjonshemmede og OsloMet holdt 10. desember på OsloMet.  Det var over 100 personer tilstede på fagdagen, som også ble livestreamet.  Det var en bred og variert forsamling som fikk en smakebit på e-læringsverktøyet Unge funksjonshemmede nå har utviklet for å styrke kompetansen og informasjonsutvekslingen på tema.

E-læringsverktøyet finner du nederst i saken

Seksuell helse er ifølge WHO en del av hele mennesket og det er en rett man har for å kunne være seg selv fullt ut. Det er en så fundamental del av livet slik at man kan anse seksuell helse som en del av menneskerettighetene.

Alle skal kunne leve ut sin seksualitet trygt og åpent og all ungdom har rett til å få informasjon og kunnskap om seksuell helse. All ungdom har rett til frihet fra seksuelle overgrep.  All ungdom har rett til å velge selv om de vil ha kjæreste, barn, familie osv., sier Annette Remme, prosjektleder for prosjektet Sex som funker.

«Sex som funker». Rapport unge funksjonshemmede har utført om unger erfaringer med seksualitet og funksjonsevne.

 

Likevel kommer det frem i rapporten «Sex som funker», som er bakteppe for utviklingen av e-læringsverktøyet, at helsepersonell snakker for lite med unge funksjonshemmede om seksuell helse og det er for liten åpenhet rundt temaet.
Rapporten belyser også de utfordringene ungdommene møter med fordommer, normer og forventninger i samfunnet.

Jeg har opplevd at man på en måte blir behandlet som en kropp, og ikke et menneske. – Kvinne (25) cerebral parese (sitat fra rapporten Sex som funker)

Det er viktig å se forbi funksjonsnedsettelsen og se hele mennesket. Det er ikke bestandig at det er funksjonsnedsettelsen som er problemet, men bare at man er ung og trenger informasjon om et sårbart tema.

 

 

Vil øke kompetansen hos de som jobber med målgruppen

E-læringsverktøyet  «Sex som funker» sitt formål er å bidra til økt kunnskap om seksuell helse og øke kompetansen hos tjenestebydere som jobber med målgruppen. Organisasjonen  Unge funksjonshemmede håper kurset vil bidra til at temaer knyttet til seksuell helse vil bli tatt opp i mye større grad hos personell som jobber med unge funksjonshemmede fremover. Også regjerings strategi om seksuell helse «Snakk om det» belyser utfordringer og viktigheten om åpenhet og rom for informasjon og samtale om seksuell helse. Å ha en funksjonsnedsettelse eller funksjonshemming gjør en ikke til et mindre menneske av den grunn. Og det er noe av dette unge funksjonshemmede håper e-læringsverktøyet skal bidra til.

I første kapittel av e-læringsverktøyet vises det til et klipp fra NRK med  Kjersti Horn som setter noen ord det å være annerledes:

Skjermdump fra e-læringsverktøyet Sex som funker

Å bære med seg sorgen over at man er en person som ingen kanskje kan elske… at man kanskje skal være alene…. men det er kanskje ikke alltid sant, men kan bli selvoppfyllende.  Dette er det viktigste å prate med funksjonshemmede barn om: At folk er rare. Det fins noen for alle. Du er bra som du er. Og du kan bli elsket for nettopp den du er….  …kanskje er det akkurat hvor rar og annerledes du er som er din største kvalitet. Det er kjempeviktig, og det er tabu.

E-læringsverktøyet er delt opp i 11 kapitler. I tillegg finner  man anbefalinger for videre lesninger, samt refleksjonsspørsmål til temaet. Det er også en plakat som kan lastes ned og henges opp på arbeidsplassen som viser at avdelingen har åpenhet for å snakke om og informere om temaet seksuell helse.