Seksuell helse – trenger vi å snakke om det?

Undersøkelser viser at mange tjenestemottakere og deres partnere ønsker å snakke om seksualitet, men foretrekker at ansatte tar det opp. Samtidig kvier helsepersonell seg for å bringe temaet på banen, de opplever at seksualitet er et vanskelig tema å snakke om, de føler seg alene med lite støtte fra kollegaer og ledere i arbeid og samtaler som dreier seg om seksualitet.

Det er også lett å tenke at seksualitet ikke er så viktig for de av oss som har funksjonsnedsettelser, utviklingshemming eller har en alvorlig og livstruende sykdom, men kanskje er det nettopp i slike situasjoner vi trenger ekstra trygghet gjennom kjærlighet og nærhet.

Som helse- og sosialfaglig personell er det viktig å vite hva seksualitet er, og hva som forventes at vi skal gjøre og hva vi ikke skal gjøre. Viktigst er at vi er åpne for å snakke om det tjenestemottakerne ønsker. Gjennom å stille spørsmål gir vi tillatelse til å snakke om tema. Har tjenestemottakerne utfordringer vi ikke kan svare på eller hjelpe med, må vi henvise videre slik at de får den hjelpa de trenger.

Et grunnleggende behov
Verdens Helseorganisasjon definerte i 1975 seksualitet som et grunnleggende behov og et aspekt ved det å være menneske, som ikke kan skilles fra andre aspekter i livet. Og fordi helse er en fundamental menneskerett, må også seksuell helse være en grunnleggende menneskerett. Det er ikke noe vi kan privatisere eller tabuisere.

Det er viktig å huske på at seksualitet handler om langt mer enn samleie. Det handler om hele mennesket – ikke bare det fysiske, men også det psykiske, i hva vi føler, tenker og hvordan vi samhandler med andre.

Seksualitet er også kjærlighet, nærhet og følelser. Det er biologisk forankra, vi er seksuelle vesener fra før vi er født. Seksualitet handler om vår identitet og våre kjønnsuttrykk, og det handler om tilrettelegging for de av oss som trenger det.

Lær mer om hvordan du kan snakke om seksuell helse
Nå inviterer Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) i Innlandet (Hedmark) til kurset «Trenger vi å snakke om det?» fordi vi må snakke mer om seksualitet og seksuell helse. Kurset omhandler seksuell helse og seksualitet hos eldre, alvorlig syke, mennesker med utviklingshemming og funksjonsnedsettelser.

Kurset gjennomføres i april og mai 2021 som ei digital kursrekke over åtte ganger a tre timer. Kurset er gratis, og vi har plass til 50 deltakere. Plass på kurset tildeles etter prinsippet «først til mølla».

Målgruppa for kurset er helse- og sosialfaglig personell, som for eksempel sykepleiere, ergoterapeuter, fysioterapeuter, vernepleiere, miljøterapeuter, helsefagarbeidere, leger, sosionomer og psykologer i primær- og spesialisthelsetjenesten.

Kurset gir deg ferdigheter og mot
Undervisning og diskusjoner skjer med respekt for mangfoldet i seksualiteten. Nøkkel for kurset er «ferdighet og mot». Kursdeltakere får kunnskap om seksualitet, i tillegg tilrettelegges det for erfaringsdeling, øvelser og samtaler mellom deltakere og kursansvarlige som utvider forståelsen av seksuell helse. Det holder ikke å bare lese om seksualitet eller høre på det. For å snakke om det med tjenestemottakere, pårørende eller kolleger, er det nødvendig å også øve på å snakke om det. Det gir kurset gode muligheter til.

Som helse- og sosialfaglig personell er det også viktig å ikke ta utgangspunkt i eget liv eller personlige erfaringer og tanker rundt seksualitet. Kurset gir en god mulighet til å reflektere over og utfordre seksuelle verdier, holdninger og etablerte kunnskaper for å møte tjenestemottakere på en sensitiv og god måte.

Viktige erfaringsstemmer
På kurset får vi ulike erfaringsstemmer fra flere organisasjoner. På forskjellige måter belyser de hva tilretteleggingen er, eller mangel på sådan, for de av oss som er rammet av alvorlig sykdom eller funksjonsnedsettelser. Vi får også nyttige erfaringsstemmer fra ansatte om hvordan de håndterer seksuell helse i sitt daglige arbeid.

Tverrfaglig samarbeid om kurset
Kurset «Trenger vi å snakke om det?» er utarbeidet og blir gjennomført av USHT i Hedmark i samarbeid med Hamar og Ringsaker kommune. Dyktige kreftkoordinatorer og demenskoordinator bidrar i arbeidsgruppa for å gjøre det praksisnært og relevant for et bredt spekter av helsepersonell. I tillegg har vi med oss høgskolelektor og sexolog fra Høgskolen i Innlandet og sexolog, kreftsjukepleier og konstituert daglig leder ved Nok. Hamar. Kurset er finansiert av Helsedirektoratet.

Påmelding kurset
Klikk her for mer informasjon og påmelding

Andre ressurser
Det finnes flere ressurser som omtaler dette temaet:

På Kompetansebroen finner du nettkurset «Trygg i egen seksualitet» .  Kurset består av tre deler og gir deltageren kunnskap om kjønn, normer, seksualitet og grensesetting rettet mot personer med utviklingshemming og funksjonsvariasjon. Det gir også kunnskap om hva vold og overgrep er og hvordan vi kan håndtere og varsle overgrep. Hver del tar ca 2 timer å gjennomføre.

Sex som funker er et e-læringsverktøy om seksuell helse og funksjonsevne, utviklet av Unge funksjonshemmede, finansiert av Helsedirektoratet.