+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Skjermdum Siv.no

SiV har fått ny laboratoriehåndbok

Sykehuset i Vestfold hadde lenge ønsket en god laboratoriehåndbok for sine rekvirenter. De hadde en midlertidig løsning med analyseliste som fungerte greit. Da Helse Sør Øst inngikk en regional avtale fikk alle Helseforetakene mulighet til å lage en egen laboratoriehåndbok etter en felles mal.

I laboratoriehåndboka finner du blant annet analyseliste med informasjon om hver enkelt analyse, kontaktinformasjon, åpningstider for blodprøvetaking på SiV, laboratorierelaterte nyheter. Du får også tilgang til å bestille prøvetakingsutstyr.

På Sykehuset i Vestfold, Klinikk medisinsk diagnostikk er det opprettet en redaksjonsgruppe med representanter fra sentrallaboratoriet, patologiavdelingen og mikrobiologisk avdeling. De jobber fortløpende med å legge inn informasjon som er nyttig for brukerne av laboratorietjenester.

FV: Toril Holmøy Svendsen og Hasena Avdic fra redaksjonskomiteen. Foto: Trine Søndergaard Skov

Redaksjonsgruppen er takknemlige for tilbakemeldinger slik at laboratoriehåndboka blir et nyttig verktøy i samhandlingen.

[email protected]

Telefon 90 96 36 69

Trykk på linken for å komme til laboratoriehåndboken: Laboratoriehåndbok Sykehuset i Vestfold (labfag.no)