+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Foto: Kompetansebroen

-Skal understøtte god anvendelse av Kompetansebroen i Ahus-området

Anne Bull Enger Wiel er nyansatt redaksjonskoordinator for Kompetansebroen Ahus, og vil med det være kontaktperson for samarbeidspartnerne i området til Akershus universitetssykehus. Anne har lang erfaring som fagsykepleier fra kommunal helse og omsorgstjeneste og brenner for å drive kompetanseutvikling på en smart måte.

Oppgaven som redaksjonskoordinator innebærer å sørge for innhold spesielt for Ahus området, som ukentlige nyhetssaker, samhandlingsinformasjon, arrangementer og lokalt fagstoff. Det vil være viktig å få være tett på ulike nettverk og fagmiljø for å kunne fange opp hva som rører seg og videre kunne bidra til å dele informasjon gjennom Kompetansebroen, og den første tiden i stillingen er brukt til å blant annet orientere seg her. I tillegg har Anne et ønske om å reise ut og bistå fagsykepleiere og ledere i kommunene til å ta i bruk Kompetansebroen enda mer.

Opptaksområdet til Ahus omfatter 21 kommuner og tre bydeler. Illustrasjon: Akershus universitetssykehus HF

– Gleder meg til å reise ut til kommunene og motivere de ansatte

Anne har lang erfaring som sykepleier i kommunal helse- og omsorgstjeneste, hvorav de siste 15 år som fagsykepleier. I tillegg har hun utdanning innen praktisk pedagogisk undervisning (PPU) fra 2016. Motivasjonen for stillingen er stor og Anne håper å kunne bruke både sin sykepleiefaglige bakgrunn og sin pedagogiske utdanning i jobben.

Anne Bull Enger Wiel. Foto: Privat

I min tidligere jobb som fagsykepleier har jeg jobbet mye med fagutvikling og kompetanseheving, spesielt på sykehjem. Jeg kjenner godt til hvilken kompetanse som trengs i kommunene og hvilke utfordringer det kan være å få til dette i en hektisk hverdag. Jeg har brukt Kompetansebroen flere ganger i forhold til kompetansehevende tiltak og ser på dette som et veldig anvendelig, nyttig og lett tilgjengelig verktøy. Ressursene ligger der og man behøver ikke bruke tid på å reise til et annet sted på kurs, forteller Anne.

Anne arbeider for tiden aktivt med å gjøre seg kjent med de ulike faglige råd og nettverk innen samhandling og kompetanse i området, som fagrådene, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Viken (Akershus) og etter hvert også utdanningsinstitusjonene. Gode synergier og dialog med disse aktørene vil gi gevinster i form av at Kompetansebroen kan brukes til å speile satsinger, spre innhold og bidra til standardisering av opplæringstiltak.

Jeg er overbevist om at man med økt kompetanse og kunnskap blir tryggere i jobben sin og gjør en bedre jobb der ute. Derfor gleder jeg meg til å kunne reise ut til kommunene og motivere de ansatte til å bruke Kompetansebroen enda mer aktivt og på en god måte.

Redaksjonskoordinatoren utgjør den lokale redaksjonen for Kompetansebroen Ahus, og sitter samlokalisert med sentral redaksjon Kompetansebroen i avdeling kompetanse og utdanning på Ahus. Sentral redaksjon består per tiden av 3,5 årsverk og har som oppgave å forvalte teknisk løsning, daglig drift og brukerstøtte, felles utvikling, samt gi opplæring og støtte til de fire lokale redaksjonene.

Webinarer i samarbeid med Ambulerende sykepleierteam

Kompetansebroen har lenge hatt et godt samarbeid med Ambulerende sykepleieteam (AST), blant annet gjennom produksjon av flere opplæringsfilmer. Til høsten skal et nytt konsept prøves ut, ved at AST og Kompetansebroen Ahus vil gå sammen om å arrangere månedlige undervisningswebinarer.

Hanne C. Huse Brubakken og Renate Magnussen ved Ambulerende sykepleieteam, Akershus universitetssykehus (Foto: Kompetansebroen)

Webinarene vil ta for seg ulike tema med undervisning i aktuelle prosedyrer og veiledning til relevante ressurser på Kompetansebroen med tips til hvordan legge opp opplæring. Anne håper webinarene kan bli en felles møteplass for sykepleiere på tvers av institusjoner, kommuner og sykehus.

Med disse webinarene håper vi å kunne nå helsepersonell fra alle tjenester så vel som fagsykepleiere og ledere. Jeg kjenner godt til Ambulerende sykepleieteam fra min tidligere arbeidsplass og vet at de er en veldig god støtte og ressurs ute i kommunene. Jeg håper og tror at vi kan utfylle og supplere hverandre gjennom disse webinarene og at det vil føre til økt kunnskap, trygghet og god anvendelse av både Kompetansebroen og Ambulerende sykepleieteam.

Ønsker du mer informasjon om Ambulerende sykepleieteam og/eller undervisningswebinarene, så delta gjerne på det årlige samarbeidsmøtet for AST som i år arrangeres digitalt – les mer her.

Velkommen til å ta kontakt med Kompetansebroen Ahus og Anne på epost [email protected] eller [email protected].