+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Skikket til jobben?

Spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten er viktige praksisarenaer for læring til våre studenter. I praksisfeltet medfører det stort ansvar og utfordrende jobb for helsepersonalet som må til enhver tid vurdere studentens skikkethet for yrket.

Skikkethetsvurdering av studenter inngår i en helhetsvurdering av studentens faglige og personlige forutsetning for å kunne fungere i et yrke. Hensikten bak ordningen er å sikre at pasienter, barnehagebarn, elever, klienter og andre brukere møter ansatte som er skikket for det yrket de utøver. Dette er nedfelt i forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning.

Hvem er ikke skikket?
En student som utgjør en mulig fare for liv, fysisk og psykisk helse, rettigheter og sikkerhet til pasienter, barnehagebarn, elever, klienter, brukere eller andre studenten vil komme i kontakt med under praksisstudiene eller under fremtidig yrkesutøvelse, er ikke skikket for yrket. Skikkethetsvurdering foregår gjennom hele studietiden, og vurderes løpende både i den teoretiske og den praktiske delen av studiet, og kalles for løpende skikkethetsvurdering. Særskilte skikkethetsvurderingen igangsettes dersom høgskolen mottar en tvilsmelding for en student.

Hvem kan levere inn tvilsmelding?
Alle som er i kontakt med studenter kan levere inn tvilsmelding. Det gjelder for eksempel faglærere, praksisveiledere, studenter og administrativt ansatte. Den som leverer tvilsmelding, regnes ikke som part i saken.

I skikkethetsforskriften er det kriterier som legges til grunn for vurderingen. Høgskolen i Innlandet har utarbeidet en brosjyre om dette, hvor vurderingskriteriene er beskrevet.

Podkast om skikkethetsvurdering
Høgskolen i Innlandet, fakultet for helse- og sosialvitenskap, ved seksjonsleder for avansert sykepleie Marianne Reinfjell Carlsson, har lagd flere podkaster om skikkethetsvurdering, som brukes i Høgskolen. I samtalene har hun sykepleier fra praksisfeltet og representanter fra Høgskolen Innlandet med.

Episode 1: Hva er skikkethet i sykepleierutdanning?

Episode 2: Hvordan håndteres skikkethetsvurdering i praksisfelt?

Episode 3: Hvordan håndteres oppfølging av studenter når tvilsmeldinger foreligger?