+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Illustrasjon: Pasientsikkerhetskonferansen 2022

Slik blir årets pasientsikkerhetskonferanse

Torsdag 24. og fredag 25. november arrangeres Pasientsikkerhetskonferansen 2022 på The Qube ved Gardermoen. Over 1200 deltakere er påmeldt allerede og det er fortsatt plass til mange flere!

Pasientsikkerhetskonferansen har som mål å inspirere til systematisk arbeid med pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. Konferansen skal gi konkrete råd, tips og verktøy til å gjøre dette. Det handler også om å utveksle erfaringer og ideer og det legges opp til flere arenaer for å diskutere faglige temaer med de andre deltakerne. Konferansen passer like godt for spesialisthelsetjenesten som for primærhelsetjenesten.

Program

Dag 1: Tallenes tale

Norge har en av verdens beste helse- og omsorgstjenester, men er det sånn for alle? Vi har fortsatt en jobb å gjøre dersom alle skal være trygge og sikre i møtet med helse- og omsorgstjenestene. Men uten å forstå problemet kan vi ikke gjøre noe med det. På konferansens første dag skal vi få et innblikk i tallenes tale og hvordan det oppleves fra ulike perspektiv. Hvilke problemstillinger står vi ovenfor og hva kan vi gjøre med det? Og hvordan bør fremtiden se ut?

Se hele programmet for dag 1 her

Dag 2: Trygge ansatte gir trygge pasienter

Alle i helsetjenesten har to jobber: Å gjøre jobben og å forbedre den. Dette skal være en del av både hvordan vi tenker og hvordan vi organiserer helse- og omsorgstjenesten.. Trygge ansatte gir trygge pasienter. Vi må ta vare på vår viktigste ressurs; de ansatte og lederne På konferansens andre dag retter vi oppmerksomheten mot hvordan vi kan styrke ledere og ansattes motivasjon, kompetanse og trygghet i jobben.  

Se hele programmet for dag 2 her

Smakebiter

Peter Dieckmann snakker om hvordan simulering bidrar til samhandling og pasientsikkerhet. Samspillet mellom mennesker, teknikk og institusjoner betraktes fra ulike teoretiske og praktiske vinkler – med særlig fokus på helsepersonellets helse. Her vil skuespillere fra Kulturkompaniet utfordre og motivere deltagerne til å kjenne på bedre samhandling og pasientsikkerhet gjennom å øve på å skifte perspektiv.

Lin Iren Giske Andersen, leder i LHL hjerneslag Ung Rogaland, gir en brukers perspektiv på effekten av teamsimulering i behandlingskjeden for slagbehandling.

Rachel M. Lørum, Frida Smith og Olav Bremnes snakker om risikoen som er til stede for pasienten under overgangene mellom spesialisthelsetjenesten og kommunal helse- og omsorgstjeneste. Hvordan kan helsefelleskapene bidra til felles planlegging for god kvalitet og trygge og sikre tjenester?

Over 25 parallellsesjoner – noe for enhver

Parallellsesjonene utforsker hvordan man kan jobbe med pasientsikkerhet innenfor et bredt spekter av temaer på tvers av hele helse- og omsorgssektoren. Her kan deltakerne velge blant over 25 ulike paralleller og workshops, og få presentert erfaringer, verktøy og eksempler på god praksis.

Simon Tullock fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed er en av plenumsforedragsholderne og sier noe om hvorfor han mener det er viktig å delta på konferansen:

Menneskelig samhandling er viktige enn noen gang. Vi er iboende sosiale vesener, som er skrudd sammen for sosiale interaksjoner, og verdien vi får ved å samhandle med andre kan aldri erstattes av nettbaserte alternativer. Hvis du har muligheten til å møtes ansikt til ansikt, grip den!

Simon Tullock, psykolog og seniorrådgiver, Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Simon Tullock

Sammen skaper vi forbedring

Tidligere deltakere erfarer at Pasientsikkerhetskonferansen har vært et startskudd for arbeide med pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring og motivasjon for å videreføre eksisterende arbeid. Den lar deltakerne ta et steg ut av en travel hverdag for påfyll av kunnskap og inspirasjon, som de kan ta med seg til sin arbeidsplass.

9/10 deltakere mener forbedringer vil skje som følge av deres deltakelse på konferansen

Evaluering fra deltakerne av Pasientsikkerhetskonferansen 2021