+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, og Oslo/Akershus-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Ved å bruke det digitale tavle-verktøyet "Padlet" har OsloMet og INTERACT-prosjektet laget et undervisningsopplegg for tverrfaglig samarbeid.

Slik kan du jobbe med tverrfaglig samarbeid i praksis

Tverrfaglig samarbeid mellom ulike profesjonsutøvere står på dagsorden i mange sammenhenger. Rælingen kommune og OsloMet har i samarbeid utviklet et casebasert undervisningsverktøy med fokus på tverrfaglig samarbeid med og om barn og unge. Caset er laget som en digital tavle og publisert på Kompetansebroen.

Ved OsloMet – storbyuniversitetet ble prosjektet INTERACT startet opp våren 2017 og Rælingen kommune tok våren 2018 initiativ til et samarbeid med OsloMet og INTERACT om å utvikle et opplegg for studenter i praksis om tverrfaglig samarbeid.

Målet med “Tverrfaglig samarbeidslæring i praksis” er å styrke studenters læringsutbytte på området «tverrprofesjonell kompetanse» i tillegg til å digitalisere realistiske case til bruk på en seminardag. Gjennom drøftinger om konkrete personer og situasjoner kan studenter fra ulike profesjoner lære sammen og av hverandre. I tillegg har også studentenes veiledere og nyansatte i kommunen deltatt på seminardagene. Hittil har det blitt arrangert seminardag i Rælingen kommune 3 ganger (vår 2019, høst 2019 og vår 2020), og erfaringene er gode. Tiltaket er etablert som et fast innslag i kommunens arbeid med studenter og nyansatte.

Lenke til caset og undervisningsverktøyet finner du nederst i saken.

Førstelektor i pedagogikk og en av prosjektlederne ved OsloMet, Inger Ulleberg forteller at man ved å bli kjent med hverandres roller i velferdstjenestene kan åpne opp for nye å bedre måter å hjelpe på.

En bruker lever livet sitt i en sammenheng. Det er viktig at vi som hjelpere kjenner til hverandres kompetanse slik at alle gode krefter kan jobbe sammen for å hjelpe dette mennesket, sier Ulleberg.

-Tverrfaglig samarbeid mellom profesjoner og nivåer er viktig

Initiativtaker og enhetsleder ved enhet for familie og helse i Rælingen kommune, Brynhild Belsom, forteller at for å bli gode på tverrfaglig samarbeid i praksis, må det øves på, slik som med alt annet.

Tverrfaglig samarbeid mellom ulike profesjoner og på ulike nivåer er så viktig for å oppnå mål med mange av reformene i offentlig sektor, uten at vi er kommet like langt i hvordan vi gjør dette i praksis. Det å blande studenter og erfarne ansatte gir læring til de som skal ut og jobbe, men også nyttig refleksjon til de som er i jobb, forteller Belsom.

Det er samlet inn tilbakemeldinger fra deltakere på de 3 seminardagene som er gjennomført som del av prosjektevalueringen og deltakerne har vært veldig fornøyd.

Deltakerne har gjennomgående vært veldig fornøyd, de ansatte nesten mer enn studentene. På spørsmål om hva de ville ta med seg fra seminaret har flere blant annet svart at man får evnen til å reflektere i et bredere spekter og at det er et fokus på god kommunikasjon mellom alle parter, forteller Belsom.

Case presentert på en digital tavle

”Familien Andersen” blir presentert på en digital tavle der informasjon om de enkelte familiemedlemmene og nettverket deres er samlet. Informasjonen er presentert både i form av dokumenter, notater, utredninger, bilder og film.

Notatene er realistisk utformet slik at for eksempel Nav-vedtak og rapporter ser ekte ut. I tillegg fikk deltakerne tilgang til andre opplysninger som for eksempel notater fra profesjonsutøvere, almanakknotat og videoblogg.

Klikk på bildet under for å åpne undervisningsverktøyet