+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Illustrasjon: Shutterstock

Smittesporing- Innblikk i organisering og ansvar i kommunene Horten og Porsgrunn

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har i samarbeid med Kompetansebroen utviklet nasjonal digital smittesporingsopplæring. Statsforvalteren, USN, kommunene Porsgrunn og Horten har i samarbeid med Kompetansebroen utviklet sin egen lokale opplærings-ressurs, og nå har Horten og Porsgrunn kommune laget filmer om deres smittesporingsarbeid. Filmene gir oss innblikk i organiseringen og ansvar i de to kommunene.

Smittesporing organiseres forskjellig fra kommune til kommune. I Horten bor det 27500 innbyggere og de har pt. 15 smittesporere i turnus og 19 i reserve, sier kommuneoverlege i Horten kommune, Niels Kirkhus.

I filmen forteller Kirkhus om organisering og ansvar i smittesporingen i Horten kommune og han poengterer at kommuneoverlegen har det overordnede ansvaret i smittesporingen. Kirkhus presiserer viktigheten av at kommunen utpeker en ansatt til å lede og organisere smittesporingsarbeidet. Han forteller at kommuneoverlege og smittesporere samarbeider tett og oppdaterer hverandre underveis.

Se hele filmen her:

Smittesporing i Horten

Kommunalsjef i Porsgrunn kommune Aud Fleten forteller i deres film om hvordan de har organisert seg. Hun poengterer at kommuner gjør ting ulikt og at enhver kommune må basere sine rutiner på erfaringen og hva som er best i sin kommune. Men Fleten har en del tips.

Prosedyre for smittesporing bør være lett tilgjengelig og justeres løpende etter aktuelle føringer og justeringer, beskriver Fleten.

Hun poengterer også at oppdatert kontaktinformasjon til aktuelle virksomhetsledere, ledere i skoler og barnehager, tolketjeneste og beredskapsleder er tilgjengelig.

Ved større utbrudd, så bør man utpeke en leder av smittesporingen som holder oversikt og har myndighet til å delegere arbeidsoppgaver, poengterer kommunalsjef i Porsgrunn kommune Aud Fleten.

Se hele filmen her:

Smittesporing i Porsgrunn

Opplæring i smittesporing for Vestfold og Telemark på Kompetansebroen finner du her: Bli smittesporer i Vestfold og Telemark • Kompetansebroen

Nasjonal smittesporingsopplæring finner du her

Kunnskapstest til nasjonal smittesporingsopplæring finner du her