+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet- og Oslo/Akershus-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Smittevern – hvordan møte korona-situasjonen?

Sykehus og kommuner ruster seg for å håndtere koronaepidemien. Helsepersonell må være klare til å observere og behandle koronasyke pasienter og samtidig beskytte både seg selv og andre mot smitteoverføring. Kompetansebroen samler relevante læringsressurser lett tilgjengelig i et nytt tema Smittevern.

I det nye temaet Smittevern presenteres eksisterende e-læringskurs, filmer og informasjon om generelle smittevernrutiner som korrekt håndvask, smitteisolering, rengjøring med mer. For oppdatert informasjon om korona henvises det til Folkehelseinstituttet , samt informasjon fra eget helseforetak eller den kommunen en arbeider i.

I tillegg er vårt tema Observasjonskompetanse   fylt med nyttig informasjon som er relevant i denne ekstraordinære sitasjonen.

 

Sentrale e-læringskurs 

Håndhygiene

Basale smittevernrutiner

Smitteisolering

Gjenbruk av åndedrettsvern

 

På- og avkledning av smittevernutstyr

Film: Smittevern – på- og avkledning (covid-19) – UNN

Film: Smittevernutstyr: Avkledning – Sykehuset Innlandet  (hansker tas av sammen med frakken)


Håndhygiene for barn

Koronasangen er en film som kan brukes når man skal formidle budskapet til barn og unge – men kanskje også til voksne?

 

Tema Smittevern vil bli løpende oppdatert med nye ressurser.